Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Overstappen van SNL naar collectief stelsel

Woensdag 13 april 2016

In 2016 is het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016) gestart. De kern van het stelsel is een collectieve benadering en het agrarisch natuurbeheer daar toepassen waar dit het meest kansrijk is. ANLb2016 komt in de plaats van het Stelsel Natuur- en Landschap (SNL).


Agrarische natuurbeheerders met een beheerssubsidie vanuit het SNL of de (P)SAN die doorloopt na 1 januari 2017 en die binnen de nieuwe begrenzing van de ANLb vallen, mogen overstappen naar het ANLb.


Eén van de voorwaarden is dat een deelnemer die zijn SNL of (P)SAN-overeenkomst voortijdig opzegt, ook echt terugkomt in de gebiedsaanvraag en het beheersplan van het agrarisch collectief vanaf  1 januari 2017.


Wilt u meer informatie of overweegt u over te stappen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de gebiedscoördinator. Indien u besluit over te stappen, moet de huidige beheersovereenkomst voor 1 juni opgezegd worden bij RVO.nl.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Overstappen van SNL naar collectief stelsel

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief