Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Overstappen van SNL naar collectief stelsel

Woensdag 13 april 2016

In 2016 is het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016) gestart. De kern van het stelsel is een collectieve benadering en het agrarisch natuurbeheer daar toepassen waar dit het meest kansrijk is. ANLb2016 komt in de plaats van het Stelsel Natuur- en Landschap (SNL).


Agrarische natuurbeheerders met een beheerssubsidie vanuit het SNL of de (P)SAN die doorloopt na 1 januari 2017 en die binnen de nieuwe begrenzing van de ANLb vallen, mogen overstappen naar het ANLb.


Eén van de voorwaarden is dat een deelnemer die zijn SNL of (P)SAN-overeenkomst voortijdig opzegt, ook echt terugkomt in de gebiedsaanvraag en het beheersplan van het agrarisch collectief vanaf  1 januari 2017.


Wilt u meer informatie of overweegt u over te stappen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de gebiedscoördinator. Indien u besluit over te stappen, moet de huidige beheersovereenkomst voor 1 juni opgezegd worden bij RVO.nl.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Overstappen van SNL naar collectief stelsel

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief