Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Pachtovereenkomst eindigt een jaar later

Donderdag 25 augustus 2016

Een landbouwer verkocht medio 2009 een aantal percelen cultuurgrond aan de gemeente, die deze percelen wou gebruiken voor woningbouw. De landbouwer mocht de grond om niet blijven gebruiken voor een periode van drie jaar. Daarvoor werd een geliberaliseerde pachtovereenkomst afgesloten, die eindigde op 31 januari 2013.

Begin 2013 spraken beide partijen over een verlenging van de pachtovereenkomst voor een periode van drie jaar. Op 8 maart 2013 schreef de gemachtigde van de landbouwer dat deze akkoord ging met het laatste voorstel van de gemeente en verzocht een pachtovereenkomst op te stellen. Op 26 april 2013 ging de landbouwer na enige correspondentie akkoord met de door de gemeente toegestuurde pachtovereenkomst. Na ondertekening werd de overeenkomst stuurde de gemeente de overeenkomst op 20 juni naar de Grondkamer.


Medio 2015 werd duidelijk dat er geen woningbouw op de percelen zou worden gerealiseerd, waarna de gemeente besloot de percelen te verkopen aan de provincie.

Volgens de overeenkomst eindigde de pacht op 31 januari 2016. De landbouwer stelde echter dat de overeenkomst niet tijdig naar de Grondkamer was gestuurd en daarom pas op 31 januari 2017 eindigde. De pachtwetgeving schrijft namelijk voor dat een pachtovereenkomst binnen twee maanden nadat zij is ingegaan ter goedkeuring naar de Grondkamer moet worden ingezonden. Indien de overeenkomst niet binnen deze termijn wordt ingezonden, gaat de overeenkomst pas in bij aanvang van het pachtjaar volgende op het pachtjaar dat de overeenkomst is ingezonden.

Volgens de landbouwer was de pachtovereenkomst op 1 februari 2013 ingegaan en dan was inzending op 20 juni 2013 niet binnen de wettelijke termijn van twee maanden geschiedt. De gemeente stelde echter dat de overeenkomst pas op 26 april 2013 was aangegaan met als gevolg dat de inzending tijdig was geweest.

De voorzieningrechter oordeelde dat op 8 maart 2013 wilsovereenstemming was bereikt, omdat het aanbod van de Gemeente door de landbouwer was aanvaard. De overeenkomst was daarom volgens de voorzieningrechter aangegaan op 8 maart 2013. Dit betekende dat de overeenkomst niet binnen de voorgeschreven termijn van twee maanden naar de Grondkamer was verstuurd. Deze omstandigheid leidde ertoe dat de overeenkomst pas was ingegaan op 1 februari 2014 en daarmee eindigde op 31 januari 2017.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Pachtovereenkomst eindigt een jaar later

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief