Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Pas op met grondconstructies

Maandag 29 februari 2016

Akkerbouwers en melkveehouders bedenken nog wel eens constructies met betrekking tot het gebruik van grond, zodat de melkveehouder de grond kan (blijven) opgeven in de Gecombineerde opgave en de akkerbouwer toch grond heeft waarop akkerbouwgewassen worden geteeld. De akkerbouwer ontvangt dan een vergoeding voor de werkzaamheden die hij uitvoert. Een dergelijke regeling is echter niet bepaald zonder risico’s, aangezien er onduidelijkheid kan ontstaan wie de feitelijke gebruiker van de grond is. Het kan er uiteindelijk toe leiden dat de RVO de grond bij de melkveehouder niet meetelt voor de gebruiksnormen en voor de uitbetaling van de betalingsrechten.


Het is daarom belangrijk een goede regeling op te zetten. De melkveehouder zal zelf de zeggenschap over de teelt moeten hebben en moeten bepalen welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Tevens zal de verkoopopbrengst van het gewas voor de melkveehouder afhankelijk moeten zijn van de daadwerkelijke gewasopbrengst. Wordt de oogst al vooraf verkocht tegen een vaste vergoeding per hectare, dan wordt het gewas duidelijk niet geteeld door de melkveehouder en telt de grond niet bij hem mee.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Pas op met grondconstructies

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief