Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Pas op met grondconstructies

Maandag 29 februari 2016

Akkerbouwers en melkveehouders bedenken nog wel eens constructies met betrekking tot het gebruik van grond, zodat de melkveehouder de grond kan (blijven) opgeven in de Gecombineerde opgave en de akkerbouwer toch grond heeft waarop akkerbouwgewassen worden geteeld. De akkerbouwer ontvangt dan een vergoeding voor de werkzaamheden die hij uitvoert. Een dergelijke regeling is echter niet bepaald zonder risico’s, aangezien er onduidelijkheid kan ontstaan wie de feitelijke gebruiker van de grond is. Het kan er uiteindelijk toe leiden dat de RVO de grond bij de melkveehouder niet meetelt voor de gebruiksnormen en voor de uitbetaling van de betalingsrechten.


Het is daarom belangrijk een goede regeling op te zetten. De melkveehouder zal zelf de zeggenschap over de teelt moeten hebben en moeten bepalen welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Tevens zal de verkoopopbrengst van het gewas voor de melkveehouder afhankelijk moeten zijn van de daadwerkelijke gewasopbrengst. Wordt de oogst al vooraf verkocht tegen een vaste vergoeding per hectare, dan wordt het gewas duidelijk niet geteeld door de melkveehouder en telt de grond niet bij hem mee.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Pas op met grondconstructies

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief