Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Percentages verplichte mestverwerking 2016

Maandag 14 december 2015

Het stelsel van verplichte mestverwerking voorziet in de mogelijkheid om het percentage van het overschot dat verwerkt moet worden jaarlijks vast te stellen op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte.


De staatssecretaris van Economische Zaken wil in 2017 tot een evenwicht komen op de mestmarkt. Daartoe worden de percentages in de regio’s Oost en Zuid in twee stappen verhoogd naar 50% respectievelijk 60% in 2017. Het percentage in de regio Overig blijft onveranderd 10%.


Tabel: percentages verplichte mestverwerking
  Oost
 
Zuid
 
Overig
 
Totale verplichte mestverwerking
in mln. kg fosfaat
2014 15% 30% 5% 17,0
2015 30% 50% 10% 28,0-29,7
2016 35% 55% 10% 32,8
2017 50% 60% 10% 38,5Het percentage in de regio Oost had volgens de staatssecretaris in 2016 eigenlijk verhoogd moeten worden naar 40%. Vooral in deze regio is de verwerkingscapaciteit echter achtergebleven. Door een percentage van 35% vast te stellen wordt beter balans gehouden met de in deze regio beschikbare verwerkingscapaciteit.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Percentages verplichte mestverwerking 2016

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief