Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Percentages verplichte mestverwerking 2016

Maandag 14 december 2015

Het stelsel van verplichte mestverwerking voorziet in de mogelijkheid om het percentage van het overschot dat verwerkt moet worden jaarlijks vast te stellen op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte.


De staatssecretaris van Economische Zaken wil in 2017 tot een evenwicht komen op de mestmarkt. Daartoe worden de percentages in de regio’s Oost en Zuid in twee stappen verhoogd naar 50% respectievelijk 60% in 2017. Het percentage in de regio Overig blijft onveranderd 10%.


Tabel: percentages verplichte mestverwerking
  Oost
 
Zuid
 
Overig
 
Totale verplichte mestverwerking
in mln. kg fosfaat
2014 15% 30% 5% 17,0
2015 30% 50% 10% 28,0-29,7
2016 35% 55% 10% 32,8
2017 50% 60% 10% 38,5Het percentage in de regio Oost had volgens de staatssecretaris in 2016 eigenlijk verhoogd moeten worden naar 40%. Vooral in deze regio is de verwerkingscapaciteit echter achtergebleven. Door een percentage van 35% vast te stellen wordt beter balans gehouden met de in deze regio beschikbare verwerkingscapaciteit.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Percentages verplichte mestverwerking 2016

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief