Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Percentages verplichte mestverwerking 2017

Woensdag 21 december 2016

Het stelsel van verplichte mestverwerking voorziet in de mogelijkheid om het percentage van het overschot dat verwerkt moet worden jaarlijks vast te stellen op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte.


De opgave voor de Nederlandse landbouw is om in 2017 te komen tot een evenwicht op de mestmarkt, waarbij evenveel mest wordt verwerkt als het verschil tussen de mestproductie en de plaatsingsruimte in Nederland. Dit betekent dat er 40,8 miljoen kg fosfaat verwerkt moet worden. Een deel van deze opgave, namelijk 3,7 miljoen kg fosfaat, wordt ingevuld door de Wet verantwoorde groei melkveehouderij en de Algemene Maatregel van Bestuur grondgebonden melkveehouderij. Het restant, 37,1 miljoen kg fosfaat, moet ingevuld worden door het stelsel van verplichte mestverwerking. De percentages verplichte mestverwerking worden daarom vastgesteld conform de onderstaande tabel.


Tabel: percentages verplichte mestverwerking
  Oost
 
Zuid
 
Overig
 
Totale verplichte mestverwerking
in mln. kg fosfaat
2014 15% 30% 5% 17,0
2015 30% 50% 10% 28,0
2016 35% 55% 10% 32,8
2017 52% 59% 10% 37,1


 


De staatssecretaris van Economische Zaken verwacht ook voor 2017 een groei van de mestverwerkingscapaciteit. Regio Oost blijft nog achter in operationele verwerkingscapaciteit, maar zal naar verwachting een inhaalslag maken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Percentages verplichte mestverwerking 2017

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief