Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Percentages verplichte mestverwerking 2017

Woensdag 21 december 2016

Het stelsel van verplichte mestverwerking voorziet in de mogelijkheid om het percentage van het overschot dat verwerkt moet worden jaarlijks vast te stellen op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte.


De opgave voor de Nederlandse landbouw is om in 2017 te komen tot een evenwicht op de mestmarkt, waarbij evenveel mest wordt verwerkt als het verschil tussen de mestproductie en de plaatsingsruimte in Nederland. Dit betekent dat er 40,8 miljoen kg fosfaat verwerkt moet worden. Een deel van deze opgave, namelijk 3,7 miljoen kg fosfaat, wordt ingevuld door de Wet verantwoorde groei melkveehouderij en de Algemene Maatregel van Bestuur grondgebonden melkveehouderij. Het restant, 37,1 miljoen kg fosfaat, moet ingevuld worden door het stelsel van verplichte mestverwerking. De percentages verplichte mestverwerking worden daarom vastgesteld conform de onderstaande tabel.


Tabel: percentages verplichte mestverwerking
  Oost
 
Zuid
 
Overig
 
Totale verplichte mestverwerking
in mln. kg fosfaat
2014 15% 30% 5% 17,0
2015 30% 50% 10% 28,0
2016 35% 55% 10% 32,8
2017 52% 59% 10% 37,1


 


De staatssecretaris van Economische Zaken verwacht ook voor 2017 een groei van de mestverwerkingscapaciteit. Regio Oost blijft nog achter in operationele verwerkingscapaciteit, maar zal naar verwachting een inhaalslag maken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Percentages verplichte mestverwerking 2017

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief