Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Personeelstekort in de zorg!

Dinsdag 13 november 2018

Volgens een peiling onder 2.570 leden van V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) kampen zorgwerkgevers met personeelstekorten. Helaas wordt vaak voor slechte maatregelen gekozen. Bijvoorbeeld het inzetten van niet-gediplomeerd personeel.

Werkgevers komen (volgens zes op de tien ondervraagden) in actie om iets te doen aan het tekort en de bijkomende hoge werkdruk, meldt de beroepsvereniging maandag. Maar liefst 91 procent van de ondervraagden werkt bij een zorginstelling die met een personeelstekort kampt.

Goede en slechte maatregelen
Onder slechte maatregelen valt onder meer de inzet van ongeschoold personeel. 40 procent van de ondervraagden stelt dat dit bij hen op de werkvloer gebeurt. Zo wordt beveiligers gevraagd bij te springen, of worden onervaren collega's zonder begeleiding in het diepe gegooid. Uiteraard maakt de grote meerderheid zich grote zorgen over de risico’s bij deze maatregelen. Sonja Kersten (directeur bij V&VN) zegt waakzaam te blijven. "Tekorten of niet, het is juist nu ontzettend belangrijk om scherp te blijven op de kwaliteit van zorg."

Inperken van taken die niet met zorg te maken hebben
Het inperken van de taken die weinig met zorg te maken hebben, wordt door V&VN positief beoordeeld. Toch worden dergelijke maatregelen veel minder vaak gerapporteerd door de ondervraagden. Zo'n 14 procent van het personeel merkt dat hun werkgever administratieve taken inperkt. 11 procent ziet vermindering van taken die niets met zorg te maken hebben, zoals schoonmaken. Schoonmaken hoort echter volgens NVZ vaak ook bij zorgen, omdat ruimtes voor kwetsbare patiënten hygiënisch moeten zijn.

Werknemers behouden
Iets meer dan de helft van de ondervraagden (52 procent) zegt dat hun werkgever actief probeert werknemers te behouden. Voorbeelden hiervan zijn doorgroeimogelijkheden bieden, zeggenschap geven over het beleid van de instelling of meer rekening houden met roostervoorkeuren.

Meer handen aan het bed
"Ik durf met 99,9 procent zekerheid te zeggen dat dat in ziekenhuizen in elk geval niet gebeurt", aldus Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Hij herkent de inzet van ongediplomeerd personeel niet. Eveneens ziet Jacqueline Joppe, vicevoorzitter van branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ,  deze trend niet terug. "Er is wel krapte, dus ik begrijp het als mensen het tekort nu echt voelen. Maar er worden momenteel erg veel goede maatregelen getroffen, die nog niet de kans hebben gekregen. Ik vind daarom het onderzoek ook wat prematuur." Wel vindt Van der Horst dat administratieve taken nog steeds een te grote rol spelen. "Als je in elk geval 30 procent van de tijd bezig bent met het invullen van formulieren en het naleven van bureaucratische regeltjes, is dat zonde. Er moeten meer handen aan het bed in plaats van op het toetsenbord." Maar dan komen de zorgverzekeraars weer de hoek om kijken die allerlei details vastgelegd willen zien. De bal ligt bij dit soort instanties, zij houden de verplegers bezig aan het toetsenbord.

Bron: Nu.nl

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief