Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Pitrus is geen subsidiabele landbouwgrond

Woensdag 23 augustus 2017

Om voor uitbetaling van betalingsrechten in aanmerking te komen moet de grond waarop deze uitbetaling wordt aangevraagd subsidiabele landbouwgrond zijn en feitelijk bij het bedrijf in gebruik zijn. Een landbouwer bestreed de aanwezigheid van pitrus en stelde dat het blijvend grasland was: dat op deze delen ruw beemdgras groeide, dat als landbouwgewas wordt geaccepteerd. Dit gras groeit vooral op vochtige gronden, zoals de afgekeurde delen. Dat er enkele pitrussen staan ontkent hij niet, maar stelt dat het zeker niet zo is dat de hele afgekeurde oppervlakte met pitrus was begroeid. RVO heeft luchtfoto’s overlegd. Het daarop zichtbare kleurverschil in de winter tussen het afgekeurde deel van het perceel en de rest van het perceel komt volgens hem doordat het afgekeurde deel in de winter als eerste onder water komt te staan.


Het College gaat niet in de redenering van de landbouwer mee. Door RVO is uiteengezet dat beemdgras niet in karakteristieke pollen groeit zoals pitrus. Op basis van de luchtfoto’s, zoals die door RVO zijn overlegd is voldoende aannemelijk gemaakt dat op de afgekeurde delen overwegend pitrus groeide. Om voor uitbetaling van toeslagrechten in aanmerking te komen, moet de grond landbouwgrond zijn (artikel 34, tweede lid, aanhef en onder a, van Verordening 73/2009). Landbouwgrond is grond die wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of voor de teelt van blijvende gewassen (artikel 2, aanhef en onder h, van Verordening 73/2009). Pitrus valt niet onder de definitie van blijvend grasland of (natuurlijk) grasland als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder c, van Verordening 1120/2009 (zie de uitspraak van het College van 9 augustus 2016, ECLI:NL:CBB:2016:247). RVO heeft daarom terecht de delen in mindering gebracht op het aantal door landbouwer in de Gecombineerde opgave opgegeven hectares.


Het beroep is ongegrond.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Pitrus is geen subsidiabele landbouwgrond

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief