Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Pitrus is geen subsidiabele landbouwgrond

Woensdag 23 augustus 2017

Om voor uitbetaling van betalingsrechten in aanmerking te komen moet de grond waarop deze uitbetaling wordt aangevraagd subsidiabele landbouwgrond zijn en feitelijk bij het bedrijf in gebruik zijn. Een landbouwer bestreed de aanwezigheid van pitrus en stelde dat het blijvend grasland was: dat op deze delen ruw beemdgras groeide, dat als landbouwgewas wordt geaccepteerd. Dit gras groeit vooral op vochtige gronden, zoals de afgekeurde delen. Dat er enkele pitrussen staan ontkent hij niet, maar stelt dat het zeker niet zo is dat de hele afgekeurde oppervlakte met pitrus was begroeid. RVO heeft luchtfoto’s overlegd. Het daarop zichtbare kleurverschil in de winter tussen het afgekeurde deel van het perceel en de rest van het perceel komt volgens hem doordat het afgekeurde deel in de winter als eerste onder water komt te staan.


Het College gaat niet in de redenering van de landbouwer mee. Door RVO is uiteengezet dat beemdgras niet in karakteristieke pollen groeit zoals pitrus. Op basis van de luchtfoto’s, zoals die door RVO zijn overlegd is voldoende aannemelijk gemaakt dat op de afgekeurde delen overwegend pitrus groeide. Om voor uitbetaling van toeslagrechten in aanmerking te komen, moet de grond landbouwgrond zijn (artikel 34, tweede lid, aanhef en onder a, van Verordening 73/2009). Landbouwgrond is grond die wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of voor de teelt van blijvende gewassen (artikel 2, aanhef en onder h, van Verordening 73/2009). Pitrus valt niet onder de definitie van blijvend grasland of (natuurlijk) grasland als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder c, van Verordening 1120/2009 (zie de uitspraak van het College van 9 augustus 2016, ECLI:NL:CBB:2016:247). RVO heeft daarom terecht de delen in mindering gebracht op het aantal door landbouwer in de Gecombineerde opgave opgegeven hectares.


Het beroep is ongegrond.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Pitrus is geen subsidiabele landbouwgrond

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief