Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Planschade voor omwonenden windmolenpark

Donderdag 10 september 2015

De rechtbank heeft in twee zaken geoordeeld dat twee omwonenden van een windmolenpark in het buitengebied van Reusel in aanmerking komen voor planschade wegens waardevermindering van hun woningen.


De gemeente had op verzoek van de omwonenden een tegemoetkoming toegekend en speelde de claims door naar de eigenaar van het windmolenpark (Eneco). Eneco stelde hiertegen beroep in bij de rechtbank.


De rechtbank oordeelde dat de bouw van het windmolenpark in het betreffende gebied niet was te verwachten en ook niet paste in het ruimtelijke beleid van de gemeente. De schade voor de omwonenden behoorde daarom niet tot het normaal maatschappelijk risico van beide omwonenden. In beide gevallen bedroeg de schade meer dan 2% van de waarde van de betrokken onroerende zaken (de uitbetalingsgrens voor planschade), zodat niet gesproken kon worden van geringe schade die niet voor vergoeding in aanmerking komt.


Een van beide omwonenden had een landbouwbedrijf. Hoewel de schade alleen betrekking had op de woning en tuin, moest bij de bepaling van het forfait van 2% ook rekening worden gehouden met de waarde van de bedrijfsgebouwen. Dit had wel tot het gevolg dat het toegekende schadebedrag lager uitviel.


Aanvulling redactie
Een tegemoetkoming in planschade kan worden toegekend als men schade (inkomensderving of waardevermindering onroerende zaken) lijdt of zal lijden als gevolg van planologische maatregelen (bijvoorbeeld door wijziging bestemmingsplan). Een aanvraag voor een tegemoetkoming moet worden ingediend binnen vijf jaar na het moment waarop de oorzaak onherroepelijk is geworden.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Planschade voor omwonenden windmolenpark

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief