Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Planschade voor omwonenden windmolenpark

Donderdag 10 september 2015

De rechtbank heeft in twee zaken geoordeeld dat twee omwonenden van een windmolenpark in het buitengebied van Reusel in aanmerking komen voor planschade wegens waardevermindering van hun woningen.


De gemeente had op verzoek van de omwonenden een tegemoetkoming toegekend en speelde de claims door naar de eigenaar van het windmolenpark (Eneco). Eneco stelde hiertegen beroep in bij de rechtbank.


De rechtbank oordeelde dat de bouw van het windmolenpark in het betreffende gebied niet was te verwachten en ook niet paste in het ruimtelijke beleid van de gemeente. De schade voor de omwonenden behoorde daarom niet tot het normaal maatschappelijk risico van beide omwonenden. In beide gevallen bedroeg de schade meer dan 2% van de waarde van de betrokken onroerende zaken (de uitbetalingsgrens voor planschade), zodat niet gesproken kon worden van geringe schade die niet voor vergoeding in aanmerking komt.


Een van beide omwonenden had een landbouwbedrijf. Hoewel de schade alleen betrekking had op de woning en tuin, moest bij de bepaling van het forfait van 2% ook rekening worden gehouden met de waarde van de bedrijfsgebouwen. Dit had wel tot het gevolg dat het toegekende schadebedrag lager uitviel.


Aanvulling redactie
Een tegemoetkoming in planschade kan worden toegekend als men schade (inkomensderving of waardevermindering onroerende zaken) lijdt of zal lijden als gevolg van planologische maatregelen (bijvoorbeeld door wijziging bestemmingsplan). Een aanvraag voor een tegemoetkoming moet worden ingediend binnen vijf jaar na het moment waarop de oorzaak onherroepelijk is geworden.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Planschade voor omwonenden windmolenpark

< Terug

Meest recente berichten

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)
Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht dat alle ondernemers in hun sector moeten meebetalen aan een onderzoeksprogramma.... Lees verder >

Moet u als oudere agrarische ondernemer uw onderneming “staken” van de fiscus?

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)

Voorkomen is beter dan genezen!
Afgelopen week kwam in het nieuws dat de belastingdienst zijn pijlen gaat richten op een groep oudere agrarische ondernemers. Het gaat dan vooral om ondernemers die al... Lees verder >

Wisselende resultaten detailhandel

Dinsdag 16 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename... Lees verder >

Op zoek naar vakantiewerkers? Denk aan uw kinderen!

Dinsdag 16 juli 2019 (Fiscaal)

U bent geholpen, uw kinderen hebben een leuke bijverdienste en krijgen een beeld van uw bedrijf. De kosten kunt u ten laste van de winst brengen.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief