Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Plattelandswoning kan ontwikkeling landbouwbedrijf belemmeren

Donderdag 05 oktober 2017

Wanneer een bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf wordt bewoond door een derde (burger) is dit in beginsel in strijd met het bestemmingsplan. Aangezien veel burgers in een bedrijfswoning wonen, is getracht dit op te lossen door de invoering van de Wet Plattelandswoning in 2013. Deze wet maakt het mogelijk dat voormalige bedrijfswoningen legaal worden bewoond door burgers, zonder dat dit een belemmering vormt voor het agrarische bedrijf. De woning behoudt in het bestemmingsplan de bestemming bedrijfswoning, maar krijgt de aanduiding 'plattelandswoning'. Deze aanduiding kan erop worden gelegd door een wijziging van het bestemmingsplan of door het verlenen van een omgevingsvergunning.

Een plattelandswoning geniet geen bescherming tegen milieuaspecten zoals een normale burgerwoning. De Raad van State heeft echter geoordeeld dat de luchtkwaliteit ter plaatse van een plattelandswoning wel beoordeeld moet worden. Uit jurisprudentie blijkt dat het niet alleen gaat om de woning, maar ook om overige gronden van het betreffende perceel die voor de woonfunctie zijn ingericht (bijv. een tuin).

Een nabijgelegen landbouwbedrijf kan dus wel degelijk belemmerd worden door de aanwijzing van een woning als plattelandswoning. Dit kan gevolgen hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Beoordeel dit aspect wanneer een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld of wanneer in de directe omgeving een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Plattelandswoning kan ontwikkeling landbouwbedrijf belemmeren

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief