Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Plattelandswoning kan ontwikkeling landbouwbedrijf belemmeren

Donderdag 05 oktober 2017

Wanneer een bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf wordt bewoond door een derde (burger) is dit in beginsel in strijd met het bestemmingsplan. Aangezien veel burgers in een bedrijfswoning wonen, is getracht dit op te lossen door de invoering van de Wet Plattelandswoning in 2013. Deze wet maakt het mogelijk dat voormalige bedrijfswoningen legaal worden bewoond door burgers, zonder dat dit een belemmering vormt voor het agrarische bedrijf. De woning behoudt in het bestemmingsplan de bestemming bedrijfswoning, maar krijgt de aanduiding 'plattelandswoning'. Deze aanduiding kan erop worden gelegd door een wijziging van het bestemmingsplan of door het verlenen van een omgevingsvergunning.

Een plattelandswoning geniet geen bescherming tegen milieuaspecten zoals een normale burgerwoning. De Raad van State heeft echter geoordeeld dat de luchtkwaliteit ter plaatse van een plattelandswoning wel beoordeeld moet worden. Uit jurisprudentie blijkt dat het niet alleen gaat om de woning, maar ook om overige gronden van het betreffende perceel die voor de woonfunctie zijn ingericht (bijv. een tuin).

Een nabijgelegen landbouwbedrijf kan dus wel degelijk belemmerd worden door de aanwijzing van een woning als plattelandswoning. Dit kan gevolgen hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Beoordeel dit aspect wanneer een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld of wanneer in de directe omgeving een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Plattelandswoning kan ontwikkeling landbouwbedrijf belemmeren

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief