Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Praktische invulling BTW-wijziging van 6% naar 9%

Donderdag 15 november 2018

Naast voedingsmiddelen, wat valt er onder andere nog meer onder het lage BTW-tarief? Het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen ouder dan 2 jaar is tot 1 januari 2019 belast met 6%, zoals dat ook geldt voor het schoonmaken in woningen (ook van toepassing op woningen niet ouder dan 2 jaar). Na 1 januari 2019 is sprake van een BTW-tarief van 9%. Op boeken, dagbladen, weekbladen, tijdschriften en andere periodieken (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) is ook het lage BTW-tarief van toepassing, nu 6% en vanaf 1 januari 2019 dus 9%.

Op zich is gekozen voor een logische invulling ten aanzien van momenten rond 1 januari 2019, tussen ondernemers is moment van facturering bepalend en daarmee (administratief) relatief eenvoudig in te regelen. Voor BTW-ondernemers maakt het in feite ook geen verschil, de leverancier draagt de in rekening gebrachte BTW af en de afnemer vordert hetzelfde bedrag terug als voorheffing. Maar let op, niet iedere ondernemer is BTW-plichtig waardoor de BTW niet (of niet volledig) als voorheffing in aftrek kan worden gebracht. Dan leidt facturering na 1 januari 2019 (ook als de prestatie reeds geleverd is in 2018) tot een hogere kostenpost zijnde de 3% BTW. Probeer daar als leverancier en afnemer tijdig over in overleg te treden, een vooruitfacturering kan leiden tot tariefvoordeel. Denk hierbij aan nieuwsbrieven, facturering in december 2018 van een nieuwsbrief die wordt uitgebracht in januari 2019 is belast met 6% BTW. Voor bijvoorbeeld een assurantiekantoor kan dit tot een tariefvoordeel (of nadeel) van 3% leiden.

Op leveringen aan particulieren is het benutten van dat tariefvoordeel niet van toepassing, bij particulieren is niet de factuurdatum maar het moment van levering bepalend. Voor schilders, stukadoors en schoonmaakbedrijven derhalve van belang te onderkennen dat bij woningen (waarbij in de meeste gevallen sprake is van particulieren) het BTW-percentage op het juiste moment aan te passen en niet te vervallen in een misvatting dat de factuurdatum leidend is. Hiermee zou je jezelf en/of je afnemer kunnen benadelen, de regeling is niet ingewikkeld maar vraagt wel enige zorgvuldigheid. Nog ongeveer een maand om daarop voorbereid te zijn.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met een van onze adviseurs!

< Terug

Meest recente berichten

Nieuwe bepalingen bij verlenging pachtovereenkomst altijd geldig?

Woensdag 05 december 2018 (Agrarisch)
Een landbouwer pachtte al enige jaren een perceel grond door middel van geliberaliseerde pachtovereenkomsten. Hierin stond steeds vermeld dat er geen productie- en toeslagrechten overgingen van verpachter na... Lees verder >

Fosfaatrechten, voor welk jongvee?

Dinsdag 04 december 2018 (Agrarisch)
Bedrijven met rundvee moeten in zijn algemeenheid fosfaatrechten hebben voor de diercategorieën 100 (melk- en kalfkoeien), 101 (jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkal... Lees verder >

OOvB inspiratiesessie voor horecaondernemers

Dinsdag 04 december 2018 (OOvB Nieuws)

De OOvB inspiratieavond voor horecaondernemers in Hotel van der Valk te Cuijk heeft gisteren met succes plaatsgevonden. De opkomst was prachtig! Veel geïnteresseerde horecamensen zijn op onze uitnodi... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechtenstelsel

Donderdag 29 november 2018 (Agrarisch)
De Minister van LNV is in een kamerbrief ingegaan op de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel.Proces van handhavingOndernemers mogen niet meer fosfaat met melkvee produceren dan het op hun bedrijf rustend... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief