Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Praktische invulling BTW-wijziging van 6% naar 9%

Donderdag 15 november 2018

Naast voedingsmiddelen, wat valt er onder andere nog meer onder het lage BTW-tarief? Het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen ouder dan 2 jaar is tot 1 januari 2019 belast met 6%, zoals dat ook geldt voor het schoonmaken in woningen (ook van toepassing op woningen niet ouder dan 2 jaar). Na 1 januari 2019 is sprake van een BTW-tarief van 9%. Op boeken, dagbladen, weekbladen, tijdschriften en andere periodieken (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) is ook het lage BTW-tarief van toepassing, nu 6% en vanaf 1 januari 2019 dus 9%.

Op zich is gekozen voor een logische invulling ten aanzien van momenten rond 1 januari 2019, tussen ondernemers is moment van facturering bepalend en daarmee (administratief) relatief eenvoudig in te regelen. Voor BTW-ondernemers maakt het in feite ook geen verschil, de leverancier draagt de in rekening gebrachte BTW af en de afnemer vordert hetzelfde bedrag terug als voorheffing. Maar let op, niet iedere ondernemer is BTW-plichtig waardoor de BTW niet (of niet volledig) als voorheffing in aftrek kan worden gebracht. Dan leidt facturering na 1 januari 2019 (ook als de prestatie reeds geleverd is in 2018) tot een hogere kostenpost zijnde de 3% BTW. Probeer daar als leverancier en afnemer tijdig over in overleg te treden, een vooruitfacturering kan leiden tot tariefvoordeel. Denk hierbij aan nieuwsbrieven, facturering in december 2018 van een nieuwsbrief die wordt uitgebracht in januari 2019 is belast met 6% BTW. Voor bijvoorbeeld een assurantiekantoor kan dit tot een tariefvoordeel (of nadeel) van 3% leiden.

Op leveringen aan particulieren is het benutten van dat tariefvoordeel niet van toepassing, bij particulieren is niet de factuurdatum maar het moment van levering bepalend. Voor schilders, stukadoors en schoonmaakbedrijven derhalve van belang te onderkennen dat bij woningen (waarbij in de meeste gevallen sprake is van particulieren) het BTW-percentage op het juiste moment aan te passen en niet te vervallen in een misvatting dat de factuurdatum leidend is. Hiermee zou je jezelf en/of je afnemer kunnen benadelen, de regeling is niet ingewikkeld maar vraagt wel enige zorgvuldigheid. Nog ongeveer een maand om daarop voorbereid te zijn.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met een van onze adviseurs!

< Terug

Meest recente berichten

Dwangsom vanwege niet uitvoeren adviezen bedrijfsgezondheidsplan

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met rundvee, varkens en pluimvee moeten in het kader van een verantwoord antibioticagebruik jaarlijks een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan laten opstellen. Vervolgens moet men oo... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een zaak vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over welk jaar een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies moet worden toegepast in het geval ... Lees verder >

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief