Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Praktische invulling BTW-wijziging van 6% naar 9%

Donderdag 15 november 2018

Naast voedingsmiddelen, wat valt er onder andere nog meer onder het lage BTW-tarief? Het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen ouder dan 2 jaar is tot 1 januari 2019 belast met 6%, zoals dat ook geldt voor het schoonmaken in woningen (ook van toepassing op woningen niet ouder dan 2 jaar). Na 1 januari 2019 is sprake van een BTW-tarief van 9%. Op boeken, dagbladen, weekbladen, tijdschriften en andere periodieken (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) is ook het lage BTW-tarief van toepassing, nu 6% en vanaf 1 januari 2019 dus 9%.

Op zich is gekozen voor een logische invulling ten aanzien van momenten rond 1 januari 2019, tussen ondernemers is moment van facturering bepalend en daarmee (administratief) relatief eenvoudig in te regelen. Voor BTW-ondernemers maakt het in feite ook geen verschil, de leverancier draagt de in rekening gebrachte BTW af en de afnemer vordert hetzelfde bedrag terug als voorheffing. Maar let op, niet iedere ondernemer is BTW-plichtig waardoor de BTW niet (of niet volledig) als voorheffing in aftrek kan worden gebracht. Dan leidt facturering na 1 januari 2019 (ook als de prestatie reeds geleverd is in 2018) tot een hogere kostenpost zijnde de 3% BTW. Probeer daar als leverancier en afnemer tijdig over in overleg te treden, een vooruitfacturering kan leiden tot tariefvoordeel. Denk hierbij aan nieuwsbrieven, facturering in december 2018 van een nieuwsbrief die wordt uitgebracht in januari 2019 is belast met 6% BTW. Voor bijvoorbeeld een assurantiekantoor kan dit tot een tariefvoordeel (of nadeel) van 3% leiden.

Op leveringen aan particulieren is het benutten van dat tariefvoordeel niet van toepassing, bij particulieren is niet de factuurdatum maar het moment van levering bepalend. Voor schilders, stukadoors en schoonmaakbedrijven derhalve van belang te onderkennen dat bij woningen (waarbij in de meeste gevallen sprake is van particulieren) het BTW-percentage op het juiste moment aan te passen en niet te vervallen in een misvatting dat de factuurdatum leidend is. Hiermee zou je jezelf en/of je afnemer kunnen benadelen, de regeling is niet ingewikkeld maar vraagt wel enige zorgvuldigheid. Nog ongeveer een maand om daarop voorbereid te zijn.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met een van onze adviseurs!

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief