Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Prinsjesdag 2017 - vlees noch vis!

Woensdag 20 september 2017

“De economie floreert”, zo zei de koning het in zijn troonrede. En ook in de economische verkenning die het Centraal Planbureau (CPB) afgelopen dinsdag op Prinsjesdag publiceerde, blijkt het voor de wind te gaan en kan onze regering rekenen op een stevige economische groei, dat gepaard gaat met een begrotingsoverschot. En alsof dat niet genoeg is, neemt ook de staatsschuld verder af tot een niveau lager dan 60 procent, de norm die door de Europese Unie is vastgesteld.

Goed nieuws dus.

Als belastingadviseur kijk ik met belangstelling naar de economische ontwikkelingen. Maar nog meer belangstelling heb ik voor de fiscale veranderingen die het nieuwe regeringsjaar in petto heeft. Op voorhand was natuurlijk al wel duidelijk dat het een hoog “op de winkel passen”-gehalte zou hebben. En dat bleek ook zo te zijn. Met wat kleine aanpassingen aan tarieven, heffingskortingen en vrijstellingen daargelaten.

VPB-tarief omlaag
Een aantal “grotere” zaken met impact waren reeds vorig jaar aangenomen. Zo is uw BV vanaf 2018 mogelijk minder vennootschapsbelasting verschuldigd. De eerste schijf wordt dan verlengd. Nu betaalt uw bv over de eerste € 200.000 winst 20% belasting. Per 2018 wordt dit €250.000, in 2020 €300.000 en in 2021 €350.000.

Andere wijzigingen zijn de (beperkte) verlaging van de box-3 belasting, alsmede de invoering van een minimumloon voor opdrachtnemers die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht.

Regeerakkoord
Echte belastinghervorming kunnen we dit niet noemen. Maar als we de media mogen geloven, zit die er mogelijk wel aan te komen in het nieuwe regeerakkoord. Het oude stokpaardje van het CDA, de vlaktaks, zou er namelijk zomaar eens van kunnen komen.

Vlaktaks
Op dit moment kennen we op papier vier, maar voor werkenden in de praktijk slechts drie schijven, variërend van 36,55% naar 40,80% tot 52%.

In een vlaktaks kennen we 2 tarieven, waarbij 90% van de belastingplichtigen onder het ene, wat lagere, tarief vallen en alleen de hoogste inkomens (deels) in het hogere tarieven vallen. Het lage tarief van zo’n 35-37% zou dan tot zo’n 75.000 euro van toepassing zijn en daarboven zou het inkomen zo rond de 45-47% belast zijn. Op papier een meevaller, maar let op: deze verlaging wordt betaald door flink te snijden in aftrekposten en toeslagen. Ook het verhogen van het BTW-tarief wordt genoemd als middel om de belastingverlaging te kunnen bekostigen. In beide gevallen feitelijk dus een sigaar uit eigen doos.

Of het van een vlaktaks zal komen, is afwachten. Dat het Regeerakkoord tot meer reuring zal leiden dan deze Miljoenennota lijkt haast een vanzelfsprekendheid. We houden u op de hoogte!

 

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief