Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Prinsjesdag 2017 - vlees noch vis!

Woensdag 20 september 2017

“De economie floreert”, zo zei de koning het in zijn troonrede. En ook in de economische verkenning die het Centraal Planbureau (CPB) afgelopen dinsdag op Prinsjesdag publiceerde, blijkt het voor de wind te gaan en kan onze regering rekenen op een stevige economische groei, dat gepaard gaat met een begrotingsoverschot. En alsof dat niet genoeg is, neemt ook de staatsschuld verder af tot een niveau lager dan 60 procent, de norm die door de Europese Unie is vastgesteld.

Goed nieuws dus.

Als belastingadviseur kijk ik met belangstelling naar de economische ontwikkelingen. Maar nog meer belangstelling heb ik voor de fiscale veranderingen die het nieuwe regeringsjaar in petto heeft. Op voorhand was natuurlijk al wel duidelijk dat het een hoog “op de winkel passen”-gehalte zou hebben. En dat bleek ook zo te zijn. Met wat kleine aanpassingen aan tarieven, heffingskortingen en vrijstellingen daargelaten.

VPB-tarief omlaag
Een aantal “grotere” zaken met impact waren reeds vorig jaar aangenomen. Zo is uw BV vanaf 2018 mogelijk minder vennootschapsbelasting verschuldigd. De eerste schijf wordt dan verlengd. Nu betaalt uw bv over de eerste € 200.000 winst 20% belasting. Per 2018 wordt dit €250.000, in 2020 €300.000 en in 2021 €350.000.

Andere wijzigingen zijn de (beperkte) verlaging van de box-3 belasting, alsmede de invoering van een minimumloon voor opdrachtnemers die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht.

Regeerakkoord
Echte belastinghervorming kunnen we dit niet noemen. Maar als we de media mogen geloven, zit die er mogelijk wel aan te komen in het nieuwe regeerakkoord. Het oude stokpaardje van het CDA, de vlaktaks, zou er namelijk zomaar eens van kunnen komen.

Vlaktaks
Op dit moment kennen we op papier vier, maar voor werkenden in de praktijk slechts drie schijven, variërend van 36,55% naar 40,80% tot 52%.

In een vlaktaks kennen we 2 tarieven, waarbij 90% van de belastingplichtigen onder het ene, wat lagere, tarief vallen en alleen de hoogste inkomens (deels) in het hogere tarieven vallen. Het lage tarief van zo’n 35-37% zou dan tot zo’n 75.000 euro van toepassing zijn en daarboven zou het inkomen zo rond de 45-47% belast zijn. Op papier een meevaller, maar let op: deze verlaging wordt betaald door flink te snijden in aftrekposten en toeslagen. Ook het verhogen van het BTW-tarief wordt genoemd als middel om de belastingverlaging te kunnen bekostigen. In beide gevallen feitelijk dus een sigaar uit eigen doos.

Of het van een vlaktaks zal komen, is afwachten. Dat het Regeerakkoord tot meer reuring zal leiden dan deze Miljoenennota lijkt haast een vanzelfsprekendheid. We houden u op de hoogte!

 

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief