Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Privacyschending van zieke werknemer door werkgever uiterst gevoelig

Dinsdag 17 april 2018

De discussie over privacy is erg actueel. Niet verwonderlijk als we kijken naar de media-aandacht voor privacyzaken als AVG, de misstanden door internetreus Facebook en op lokaler niveau bijvoorbeeld door een Jumbo franchisenemer die medische gegevens van medewerkers opvroeg.

Om met het laatste maar meteen door te gaan. Als werkgever mag u geen medische gegevens opslaan van uw medewerkers. Bij ziekmelding mag u dus wel registreren dat betreffende medewerker ziek is, maar u mag niet opslaan wat de oorzaak was van deze ziekmelding. Dat geldt ook voor zwangerschap en het geldt ook voor de mate van arbeidsongeschiktheid als dat aan de orde is. Alles wat met de privacy van de ‘patient’ te maken heeft, hoort thuis bij de zorgprofessional aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen over uw rechten en plichten als werkgever? U kunt altijd even contact opnemen met de juridische experts van OOvB. Of u vraagt ernaar bij uw relatiebeheerder.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief