Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Provinciale beleidsregels emissiearme huisvesting

Dinsdag 30 juni 2015


In het najaar van 2014 is het Besluit emissiearme huisvesting aangekondigd dat tot doel heeft de emissie van ammoniak en fijn stof uit dierenverblijven verder te beperken. De maximale emissiewaarden van stallen worden over de jaren steeds verder aangescherpt. Het aanscherpen van de emissiewaarden is een van de bronmaatregelen in de PAS. De PAS treedt echter op 1 juli 2015 in werking, terwijl het Besluit emissiearme huisvesting nog niet is ingegaan. Omdat de aanscherping van het besluit onderdeel is van het programma stellen de provincies vooruitlopend op de inwerkingtreding van het ‘besluit emissiearme huisvesting’ (tijdelijke) beleidsregels vast.


Inhoud beleidsregels
In de beleidsregels wordt de voldoening aan aangescherpte emissienormen voor stallen als voorwaarde gesteld voor de toedeling van ontwikkelingsruimte. Hiermee wordt bewerkstelligd dat bij inwerkingtreding van de PAS bedrijven wel moeten voldoen aan de strengere emissie-eisen.


Uitzonderingen
In de volgende gevallen hoeft niet voldaan te worden aan de maximale emissiewaarde:  • indien uiterlijk op 30 juni 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend;


  • bij vrijloopstallen voor melk- en kalfkoeien ouder dan twee jaar;


  • bij huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren die worden gehouden overeenkomstig de biologische productiemethode, met uitzondering van huisvestingssystemen voor melk- en kalfkoeien ouder dan twee jaar;


  • bij huisvestingssystemen voor varkens, waarvan het inpandig leefoppervlak en de oppervlakte van de verharde uitloop groter of gelijk is dan een bepaalde oppervlakte.Situatie per provincie
Bij aanvragen voor een Nb-vergunning is het raadzaam om na te gaan welke beleidsregels van toepassing voor uw provincie. Andere zaken die in beleidsregels genoemd worden zijn:  • volgorde van toedeling ontwikkelingsruimte;


  • maximaal toe te delen ontwikkelingsruimte per bedrijf;


  • tijdsperiode waarbinnen een project moet zijn gerealiseerd.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Provinciale beleidsregels emissiearme huisvesting

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief