Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Provinciale beleidsregels emissiearme huisvesting

Dinsdag 30 juni 2015


In het najaar van 2014 is het Besluit emissiearme huisvesting aangekondigd dat tot doel heeft de emissie van ammoniak en fijn stof uit dierenverblijven verder te beperken. De maximale emissiewaarden van stallen worden over de jaren steeds verder aangescherpt. Het aanscherpen van de emissiewaarden is een van de bronmaatregelen in de PAS. De PAS treedt echter op 1 juli 2015 in werking, terwijl het Besluit emissiearme huisvesting nog niet is ingegaan. Omdat de aanscherping van het besluit onderdeel is van het programma stellen de provincies vooruitlopend op de inwerkingtreding van het ‘besluit emissiearme huisvesting’ (tijdelijke) beleidsregels vast.


Inhoud beleidsregels
In de beleidsregels wordt de voldoening aan aangescherpte emissienormen voor stallen als voorwaarde gesteld voor de toedeling van ontwikkelingsruimte. Hiermee wordt bewerkstelligd dat bij inwerkingtreding van de PAS bedrijven wel moeten voldoen aan de strengere emissie-eisen.


Uitzonderingen
In de volgende gevallen hoeft niet voldaan te worden aan de maximale emissiewaarde:  • indien uiterlijk op 30 juni 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend;


  • bij vrijloopstallen voor melk- en kalfkoeien ouder dan twee jaar;


  • bij huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren die worden gehouden overeenkomstig de biologische productiemethode, met uitzondering van huisvestingssystemen voor melk- en kalfkoeien ouder dan twee jaar;


  • bij huisvestingssystemen voor varkens, waarvan het inpandig leefoppervlak en de oppervlakte van de verharde uitloop groter of gelijk is dan een bepaalde oppervlakte.Situatie per provincie
Bij aanvragen voor een Nb-vergunning is het raadzaam om na te gaan welke beleidsregels van toepassing voor uw provincie. Andere zaken die in beleidsregels genoemd worden zijn:  • volgorde van toedeling ontwikkelingsruimte;


  • maximaal toe te delen ontwikkelingsruimte per bedrijf;


  • tijdsperiode waarbinnen een project moet zijn gerealiseerd.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Provinciale beleidsregels emissiearme huisvesting

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief