Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Raad van State schorst NB-vergunningen

Woensdag 14 maart 2018

De Raad van State heeft de NB-vergunning van twee veehouderijbedrijven geschorst. Twee milieuverenigingen hadden om een voorlopige voorziening hadden gevraagd inzake vijf veehouderijbedrijven. Bij deze vijf bedrijven was een vergunning verleend voor een wijziging of uitbreiding van agrarische bedrijfsactiviteiten, die leidden tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurwaarden in Natura 2000-gebieden. Daarvoor was ontwikkelingsruimte in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) toegekend.

Op 17 mei 2017 heeft de Raad van State zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de verenigbaarheid van het PAS-regime met de Habitatrichtlijn. Ook constateerde zij een aantal gebreken. Zij zag destijds echter in deze gebreken geen aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen in de vorm van een schorsing van de NB-vergunningen.

De Raad van State heeft nu echter geoordeeld dat op bepaalde plaatsen in een aantal natuurgebieden meer stikstofruimte is uitgegeven dan op grond van het PAS tot 1 juli 2018 mocht. Ook hebben de verantwoordelijke ministers het PAS nog niet verbeterd of aangevuld. Zolang dat niet is gebeurd, kunnen onomkeerbare gevolgen voor de natuurwaarden niet worden uitgesloten.

De verwachting is dat er de komende tijd meer schorsingsverzoeken worden ingediend. De Raad van State heeft in de uitspraak de voorwaarden genoemd op grond waarvan een NB-vergunning naar verwachting zal worden geschorst. Het gaat daarbij om veehouderijen die stikstof uitstoten op delen van natuurgebieden waarvoor meer dan 60% van de stikstofruimte is uitgegeven, en waarbij de veehouderij nog niet of niet helemaal is uitgebreid. Ook moet het gaan om een vergunning waarin stikstofruimte (ontwikkelingsruimte) is toebedeeld.


In bovengenoemde zaak was in alle gevallen meer dan 60% van de stikstofruimte uitgegeven. Twee veehouderijbedrijven hadden de uitbreiding nog niet gerealiseerd en daarom werd de NB-vergunning van deze bedrijven geschorst. De NB-vergunningen van de andere drie bedrijven werden niet geschorst, omdat deze bedrijven de uitbreiding wel gerealiseerd hadden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Raad van State schorst NB-vergunningen

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief