Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Raad van State schorst NB-vergunningen

Woensdag 14 maart 2018

De Raad van State heeft de NB-vergunning van twee veehouderijbedrijven geschorst. Twee milieuverenigingen hadden om een voorlopige voorziening hadden gevraagd inzake vijf veehouderijbedrijven. Bij deze vijf bedrijven was een vergunning verleend voor een wijziging of uitbreiding van agrarische bedrijfsactiviteiten, die leidden tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurwaarden in Natura 2000-gebieden. Daarvoor was ontwikkelingsruimte in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) toegekend.

Op 17 mei 2017 heeft de Raad van State zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de verenigbaarheid van het PAS-regime met de Habitatrichtlijn. Ook constateerde zij een aantal gebreken. Zij zag destijds echter in deze gebreken geen aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen in de vorm van een schorsing van de NB-vergunningen.

De Raad van State heeft nu echter geoordeeld dat op bepaalde plaatsen in een aantal natuurgebieden meer stikstofruimte is uitgegeven dan op grond van het PAS tot 1 juli 2018 mocht. Ook hebben de verantwoordelijke ministers het PAS nog niet verbeterd of aangevuld. Zolang dat niet is gebeurd, kunnen onomkeerbare gevolgen voor de natuurwaarden niet worden uitgesloten.

De verwachting is dat er de komende tijd meer schorsingsverzoeken worden ingediend. De Raad van State heeft in de uitspraak de voorwaarden genoemd op grond waarvan een NB-vergunning naar verwachting zal worden geschorst. Het gaat daarbij om veehouderijen die stikstof uitstoten op delen van natuurgebieden waarvoor meer dan 60% van de stikstofruimte is uitgegeven, en waarbij de veehouderij nog niet of niet helemaal is uitgebreid. Ook moet het gaan om een vergunning waarin stikstofruimte (ontwikkelingsruimte) is toebedeeld.


In bovengenoemde zaak was in alle gevallen meer dan 60% van de stikstofruimte uitgegeven. Twee veehouderijbedrijven hadden de uitbreiding nog niet gerealiseerd en daarom werd de NB-vergunning van deze bedrijven geschorst. De NB-vergunningen van de andere drie bedrijven werden niet geschorst, omdat deze bedrijven de uitbreiding wel gerealiseerd hadden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Raad van State schorst NB-vergunningen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief