Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Randvoorwaardenkorting bij foutief uitgevoerde loonwerkzaamheden

Woensdag 18 januari 2017

Het niet op de juiste wijze uitvoeren van bepaalde werkzaamheden door de loonwerker kan leiden tot het opleggen van een randvoorwaardenkorting op de bedrijfstoeslag bij de landbouwer. Berucht daarbij zijn spuit- en bemestingswerkzaamheden. Een onjuiste uitvoering van deze werkzaamheden kan worden toegerekend aan de landbouwer, tenzij deze kan aantonen dat er een bekwame loonwerker is ingeschakeld, hij voldoende instructies heeft gegeven en hij voldoende toezicht op de werkzaamheden heeft gehouden.

In een zaak voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven draaide het om de vraag of de RVO terecht een randvoorwaardenkorting had opgelegd aan een landbouwer. Deze had een loonwerker ingeschakeld voor het doodspuiten van een perceel grasland. Toezichthouders van het waterschap constateerden dat daarbij ook de vegetatie op het talud van de naastgelegen watergang was doodgespoten.


De landbouwer voerde aan dat er geen sprake was van eigen schuld. Hij had een betrouwbare en ervaren loonwerker ingeschakeld, hem instructies gegeven en erop toegezien dat de loonwerker gebruik maakte van deugdelijk materiaal. De gebruikte veldspuit was nieuw en voorzien van kantdoppen en 95% driftreducerende doppen. Dat de sloottaluds waren geraakt was te wijten aan een inschattingsfout van de loonwerker met betrekking tot de wind die er ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden stond.


Volgens de RVO had de loonwerker moeten opmerken dat er sprake was van veel drift. De landbouwer kon verweten worden dat hij de loonwerker niet de instructie had gegeven te stoppen met spuiten indien het spuiten niet op de juiste wijze kon worden toegepast.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat de omvang van de dode vegetatie op het talud aanzienlijk was en dat het daarom niet aannemelijk was dat pas achteraf kon worden vastgesteld dat er teveel wind had gestaan. Dat de loonwerker ervaring had met het verrichten van dit soort werkzaamheden en dat de landbouwer de nodige instructies had gegeven aan de loonwerker, kon niet tot gevolg hebben dat de gedraging van de loonwerker niet aan de landbouwer kon worden toegerekend.

Aanvulling redactie
Je kunt je in deze zaak afvragen wat de landbouwer nog meer had kunnen doen. Duidelijk is wel dat de landbouwer goede instructies moet geven, moet aangeven in welke gevallen de loonwerker moet stoppen met de werkzaamheden en de nodige toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden moet uitoefenen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Randvoorwaardenkorting bij foutief uitgevoerde loonwerkzaamheden

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief