Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Rechter verwerpt GPS-meting percelen

Woensdag 20 juni 2018

Een landbouwer meende dat RVO.nl de subsidiabele oppervlakte van de percelen van zijn landbouwbedrijf te klein had vastgesteld naar aanleiding van de Gecombineerde opgave 2015. Hij had in 2012 een GPS-meting laten uitvoeren door meetbureau, waarbij tevens veldfoto’s waren gemaakt. Deze foto’s in combinatie met de GPS-meting gaven volgens hem een beter beeld van de feitelijke situatie in het veld dan de door RVO.nl gebruikte luchtfoto’s. Door de oppervlakte te klein vast te stellen, had hij te weinig betalingsrechten verkregen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was het niet met de landbouwer eens. Zoals het College al eerder oordeelde mag RVO.nl de AAN-laag gebruiken om de omvang van de percelen vast te stellen. De resultaten van een fysieke controle (GPS-meting) zijn niet nauwkeuriger dan de meting op basis van luchtfoto’s.  De methode van RVO.nl was niet onjuist. RVO.nl hoefde niet uit te gaan van de GPS-gegevens. Te meer, nu de GPS-meting van 2012 niet actueel was en de situatie ter plaatse ieder jaar kan verschillen.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Rechter verwerpt GPS-meting percelen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief