Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Rechter verwerpt GPS-meting percelen

Woensdag 20 juni 2018

Een landbouwer meende dat RVO.nl de subsidiabele oppervlakte van de percelen van zijn landbouwbedrijf te klein had vastgesteld naar aanleiding van de Gecombineerde opgave 2015. Hij had in 2012 een GPS-meting laten uitvoeren door meetbureau, waarbij tevens veldfoto’s waren gemaakt. Deze foto’s in combinatie met de GPS-meting gaven volgens hem een beter beeld van de feitelijke situatie in het veld dan de door RVO.nl gebruikte luchtfoto’s. Door de oppervlakte te klein vast te stellen, had hij te weinig betalingsrechten verkregen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was het niet met de landbouwer eens. Zoals het College al eerder oordeelde mag RVO.nl de AAN-laag gebruiken om de omvang van de percelen vast te stellen. De resultaten van een fysieke controle (GPS-meting) zijn niet nauwkeuriger dan de meting op basis van luchtfoto’s.  De methode van RVO.nl was niet onjuist. RVO.nl hoefde niet uit te gaan van de GPS-gegevens. Te meer, nu de GPS-meting van 2012 niet actueel was en de situatie ter plaatse ieder jaar kan verschillen.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Rechter verwerpt GPS-meting percelen

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief