Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Rechter verwerpt GPS-meting percelen

Woensdag 20 juni 2018

Een landbouwer meende dat RVO.nl de subsidiabele oppervlakte van de percelen van zijn landbouwbedrijf te klein had vastgesteld naar aanleiding van de Gecombineerde opgave 2015. Hij had in 2012 een GPS-meting laten uitvoeren door meetbureau, waarbij tevens veldfoto’s waren gemaakt. Deze foto’s in combinatie met de GPS-meting gaven volgens hem een beter beeld van de feitelijke situatie in het veld dan de door RVO.nl gebruikte luchtfoto’s. Door de oppervlakte te klein vast te stellen, had hij te weinig betalingsrechten verkregen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was het niet met de landbouwer eens. Zoals het College al eerder oordeelde mag RVO.nl de AAN-laag gebruiken om de omvang van de percelen vast te stellen. De resultaten van een fysieke controle (GPS-meting) zijn niet nauwkeuriger dan de meting op basis van luchtfoto’s.  De methode van RVO.nl was niet onjuist. RVO.nl hoefde niet uit te gaan van de GPS-gegevens. Te meer, nu de GPS-meting van 2012 niet actueel was en de situatie ter plaatse ieder jaar kan verschillen.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Rechter verwerpt GPS-meting percelen

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief