Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Regeling fosfaatreductie varkenshouderij opengesteld

Maandag 29 mei 2017

Varkenshouders kunnen zich vanaf 29 mei tot en met 26 juni 2017 via de website www.pov.nl aanmelden voor de Regeling fosfaatreductie varkenshouderij. Deze subsidieregeling is bedoeld voor varkenshouders die in 2017 vrijwillig mengvoeders inkopen met een lager fosforgehalte dan in 2016. Aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op volgorde van binnenkomst. Na de aanmelding krijgt men ruimschoots de gelegenheid de voor de regeling benodigde aanvullende informatie in te dienen.

Tegemoetkoming
Varkenshouders ontvangen alleen een tegemoetkoming voor de reductie die wordt bewerkstelligd met het voeren van mengvoeders met een lager bruto fosforgehalte en niet voor reductie door het krimpen van het aantal gehouden varkens. De reductie moet minimaal 100 kg fosfaat bedragen. Er kan een tegemoetkoming aangevraagd worden tot een maximum fosfaatreductie van 15% ten opzichte van 2016.

Hoogte tegemoetkoming
De tegemoetkoming wordt berekend op basis van het niveau van het bruto fosforgehalte in het mengvoer op het betreffende bedrijf in 2016. Een varkenshouder die zijn varkens mengvoer voerde met een lager bruto fosforgehalte (minder dan 4,6 g/kg bij vleesvarkens en minder dan 4,9 g/kg bij zeugen), krijgt een hogere tegemoetkoming. De tegemoetkoming bedraagt € 3,50 (laag bruto fosforgehalte mengvoer) tot € 4,50 (hoger bruto fosforgehalte) per kg fosfaatreductie (fosfaat = 2,29 x fosfor). Gemengde bedrijven (zeugen en vleesvarkens) ontvangen maximaal € 3,50 per kg fosfaatreductie. Wanneer de gerealiseerde fosfaatreductie minder dan 80% bedraagt van de opgegeven verwachte reductie, wordt de tegemoetkoming gehalveerd.

Alleen geborgde mengvoederstromen
Alleen mengvoederstromen die geborgd zijn met een geregistreerd voerjaaroverzicht bij de RVO worden meegenomen bij de vaststelling van de fosfaatreductie. Deelnemers moeten de uitvoerder machtigen om de voergegevens in te zien bij de RVO.

Vaststelling en uitbetaling
Deelnemende varkenshouders dienen voor 15 februari 2018 de informatie aan te leveren voor de berekening van de daadwerkelijke fosfaatreductie. De tegemoetkoming wordt voor 1 april 2018 uitbetaald door POV.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Regeling fosfaatreductie varkenshouderij opengesteld

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief