Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Regeling fosfaatreductie varkenshouderij opengesteld

Maandag 29 mei 2017

Varkenshouders kunnen zich vanaf 29 mei tot en met 26 juni 2017 via de website www.pov.nl aanmelden voor de Regeling fosfaatreductie varkenshouderij. Deze subsidieregeling is bedoeld voor varkenshouders die in 2017 vrijwillig mengvoeders inkopen met een lager fosforgehalte dan in 2016. Aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op volgorde van binnenkomst. Na de aanmelding krijgt men ruimschoots de gelegenheid de voor de regeling benodigde aanvullende informatie in te dienen.

Tegemoetkoming
Varkenshouders ontvangen alleen een tegemoetkoming voor de reductie die wordt bewerkstelligd met het voeren van mengvoeders met een lager bruto fosforgehalte en niet voor reductie door het krimpen van het aantal gehouden varkens. De reductie moet minimaal 100 kg fosfaat bedragen. Er kan een tegemoetkoming aangevraagd worden tot een maximum fosfaatreductie van 15% ten opzichte van 2016.

Hoogte tegemoetkoming
De tegemoetkoming wordt berekend op basis van het niveau van het bruto fosforgehalte in het mengvoer op het betreffende bedrijf in 2016. Een varkenshouder die zijn varkens mengvoer voerde met een lager bruto fosforgehalte (minder dan 4,6 g/kg bij vleesvarkens en minder dan 4,9 g/kg bij zeugen), krijgt een hogere tegemoetkoming. De tegemoetkoming bedraagt € 3,50 (laag bruto fosforgehalte mengvoer) tot € 4,50 (hoger bruto fosforgehalte) per kg fosfaatreductie (fosfaat = 2,29 x fosfor). Gemengde bedrijven (zeugen en vleesvarkens) ontvangen maximaal € 3,50 per kg fosfaatreductie. Wanneer de gerealiseerde fosfaatreductie minder dan 80% bedraagt van de opgegeven verwachte reductie, wordt de tegemoetkoming gehalveerd.

Alleen geborgde mengvoederstromen
Alleen mengvoederstromen die geborgd zijn met een geregistreerd voerjaaroverzicht bij de RVO worden meegenomen bij de vaststelling van de fosfaatreductie. Deelnemers moeten de uitvoerder machtigen om de voergegevens in te zien bij de RVO.

Vaststelling en uitbetaling
Deelnemende varkenshouders dienen voor 15 februari 2018 de informatie aan te leveren voor de berekening van de daadwerkelijke fosfaatreductie. De tegemoetkoming wordt voor 1 april 2018 uitbetaald door POV.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Regeling fosfaatreductie varkenshouderij opengesteld

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief