Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Regeling fosfaatreductieplan niet-melkproducerende bedrijven

Woensdag 22 februari 2017

Op 1 maart 2017 treedt de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in werking. De regeling is van toepassing op alle melkproducerende bedrijven en op niet melkproducerende rundveebedrijven, maar geldt niet voor vleeskalverbedrijven. In dit artikel worden de gevolgen voor niet-melkproducerende bedrijven besproken.
Niet-melkproducerend bedrijf
Niet-melkproducerende bedrijven, die (deels) groeien door aanvoer van runderen, vallen ook onder het fosfaatreductieplan en kunnen een geldsom voor boventallig vee verschuldigd zijn. Volgens de staatssecretaris moet worden voorkomen dat enkel sprake is van een verplaatsing van runderen van bedrijven die onder de regeling vallen naar bedrijven die hier niet onder vallen, waardoor er geen daadwerkelijke reductie van de fosfaatproductie in Nederland plaatsvindt.

GVE-referentie
Voor de niet-melkproducerende bedrijven wordt als referentie uitgegaan van het aantal vrouwelijke runderen (omgerekend in GVE’s) per 15 december 2016.

Omrekeningsfactor GVE
Het aantal GVE’s wordt als volgt berekend:

  • 0,23 GVE voor een rund van 0 tot 1 jaar
  • 0,53 GVE voor een rund van 1 jaar of ouder dat nog niet heeft gekalfd:
  • 1 GVE voor een rund dat ten minste eenmaal heeft gekalfd.

 

Opdeling jaar in perioden

Voor toepassing van deze regeling wordt het jaar 2017 opgedeeld in vijf perioden:

  • maart-april;
  • mei-juni;
  • juli-augustus;
  • september-oktober;
  • november-december.

 

Opleggen geldsom
In elke periode wordt het gemiddeld aantal runderen in de tweede maand van de desbetreffende periode vergeleken met de referentie (aantal runderen per 15 december 2016). Indien het gemiddelde aantal hoger is, wordt een heffing opgelegd van € 480 per GVE die boventallig is ten opzichte van de GVE-referentie.

Er is geen geldsom verschuldigd, indien:

  • in de desbetreffende periode op elke dag vijf runderen of minder worden gehouden, of;
  • na 15 december 2016 op het bedrijf maximaal twee vrouwelijke runderen zijn aangevoerd.

 

Let op
Indien er op een niet-melkproducerend bedrijf na 15 december 2016 meer dan twee runderen zijn aangevoerd, kan ook een geldsom verschuldigd zijn over de eigen aanwas van dieren. Het is nog niet duidelijk wat exact onder aanvoer wordt verstaan. Inscharen van runderen zal zeer waarschijnlijk als aanvoer worden beschouwd. Het is daarom raadzaam de gevolgen van inscharing goed te bekijken.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Regeling fosfaatreductieplan niet-melkproducerende bedrijven

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief