Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Regeling fosfaatreductieplan niet-melkproducerende bedrijven

Woensdag 22 februari 2017

Op 1 maart 2017 treedt de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in werking. De regeling is van toepassing op alle melkproducerende bedrijven en op niet melkproducerende rundveebedrijven, maar geldt niet voor vleeskalverbedrijven. In dit artikel worden de gevolgen voor niet-melkproducerende bedrijven besproken.
Niet-melkproducerend bedrijf
Niet-melkproducerende bedrijven, die (deels) groeien door aanvoer van runderen, vallen ook onder het fosfaatreductieplan en kunnen een geldsom voor boventallig vee verschuldigd zijn. Volgens de staatssecretaris moet worden voorkomen dat enkel sprake is van een verplaatsing van runderen van bedrijven die onder de regeling vallen naar bedrijven die hier niet onder vallen, waardoor er geen daadwerkelijke reductie van de fosfaatproductie in Nederland plaatsvindt.

GVE-referentie
Voor de niet-melkproducerende bedrijven wordt als referentie uitgegaan van het aantal vrouwelijke runderen (omgerekend in GVE’s) per 15 december 2016.

Omrekeningsfactor GVE
Het aantal GVE’s wordt als volgt berekend:

  • 0,23 GVE voor een rund van 0 tot 1 jaar
  • 0,53 GVE voor een rund van 1 jaar of ouder dat nog niet heeft gekalfd:
  • 1 GVE voor een rund dat ten minste eenmaal heeft gekalfd.

 

Opdeling jaar in perioden

Voor toepassing van deze regeling wordt het jaar 2017 opgedeeld in vijf perioden:

  • maart-april;
  • mei-juni;
  • juli-augustus;
  • september-oktober;
  • november-december.

 

Opleggen geldsom
In elke periode wordt het gemiddeld aantal runderen in de tweede maand van de desbetreffende periode vergeleken met de referentie (aantal runderen per 15 december 2016). Indien het gemiddelde aantal hoger is, wordt een heffing opgelegd van € 480 per GVE die boventallig is ten opzichte van de GVE-referentie.

Er is geen geldsom verschuldigd, indien:

  • in de desbetreffende periode op elke dag vijf runderen of minder worden gehouden, of;
  • na 15 december 2016 op het bedrijf maximaal twee vrouwelijke runderen zijn aangevoerd.

 

Let op
Indien er op een niet-melkproducerend bedrijf na 15 december 2016 meer dan twee runderen zijn aangevoerd, kan ook een geldsom verschuldigd zijn over de eigen aanwas van dieren. Het is nog niet duidelijk wat exact onder aanvoer wordt verstaan. Inscharen van runderen zal zeer waarschijnlijk als aanvoer worden beschouwd. Het is daarom raadzaam de gevolgen van inscharing goed te bekijken.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Regeling fosfaatreductieplan niet-melkproducerende bedrijven

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief