Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Regeling maximering fosforgehalte mengvoer melkvee

Dinsdag 25 april 2017

Onderdeel van het maatregelenpakket tot fosfaatreductie in de melkveehouderij is het zogenaamde voerspoor. Met de mengvoederbedrijven is afgesproken dat mengvoeders gemiddeld niet meer dan 4,3 kg fosfor per kilogram voer bevat of dat de fosfor-ruw eiwitverhouding niet hoger is dan 2,2.


Publiekrechtelijke regeling
Ter borging van het voerspoor wordt ook publiekrechtelijk in de Regeling diervoeders 2012 het maximale fosforgehalte en de fosfor-ruw eiwitverhouding in mengvoeder voor runderen vastgelegd. Deze regeling bepaalt dat op een bedrijf met melkvee het verboden is om tussen 15 mei 2017 en 31 december 2017 mengvoeders te ontvangen waarvan het gemiddelde fosforgehalte hoger is dan 4,3 gram fosfor per kilogram mengvoer en de fosfor-ruw eiwitverhouding hoger is dan 2,2.


Uitzondering
Het verbod is niet van toepassing als in het totale rantsoen aantoonbaar minder dan 3,5 gram bruto fosfor per kilogram droge stof aan runderen is vervoederd. Om voor deze uitzondering in aanmerking te komen, moet het melkveebedrijf zich voor 1 september aanmelden. Dat minder dan 3,5 gram bruto fosfor per kilogram mengvoer is vervoederd, moet blijken uit de Kringloopwijzer. De gegevens in de Kringloopwijzer moeten dan wel via geautomatiseerde datakoppelingen ingelezen zijn of er moeten jaaroverzichten worden overlegd.


Inwerkingtreding regeling per 15 mei 2017, tenzij
Vanaf 15 mei 2017 zijn bedrijven op basis van deze regeling verplicht mengvoeders te gebruiken die gemiddeld aan bovenstaande voorwaarden voldoen. De regeling zal niet in werking treden indien voor 15 mei 2017 uit monitoring blijkt dat de gemaakte afspraken met de mengvoederbedrijven worden nagekomen. In dat geval zal deze regeling worden ingetrokken.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Regeling maximering fosforgehalte mengvoer melkvee

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief