Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Regeling maximering fosforgehalte mengvoer melkvee

Dinsdag 25 april 2017

Onderdeel van het maatregelenpakket tot fosfaatreductie in de melkveehouderij is het zogenaamde voerspoor. Met de mengvoederbedrijven is afgesproken dat mengvoeders gemiddeld niet meer dan 4,3 kg fosfor per kilogram voer bevat of dat de fosfor-ruw eiwitverhouding niet hoger is dan 2,2.


Publiekrechtelijke regeling
Ter borging van het voerspoor wordt ook publiekrechtelijk in de Regeling diervoeders 2012 het maximale fosforgehalte en de fosfor-ruw eiwitverhouding in mengvoeder voor runderen vastgelegd. Deze regeling bepaalt dat op een bedrijf met melkvee het verboden is om tussen 15 mei 2017 en 31 december 2017 mengvoeders te ontvangen waarvan het gemiddelde fosforgehalte hoger is dan 4,3 gram fosfor per kilogram mengvoer en de fosfor-ruw eiwitverhouding hoger is dan 2,2.


Uitzondering
Het verbod is niet van toepassing als in het totale rantsoen aantoonbaar minder dan 3,5 gram bruto fosfor per kilogram droge stof aan runderen is vervoederd. Om voor deze uitzondering in aanmerking te komen, moet het melkveebedrijf zich voor 1 september aanmelden. Dat minder dan 3,5 gram bruto fosfor per kilogram mengvoer is vervoederd, moet blijken uit de Kringloopwijzer. De gegevens in de Kringloopwijzer moeten dan wel via geautomatiseerde datakoppelingen ingelezen zijn of er moeten jaaroverzichten worden overlegd.


Inwerkingtreding regeling per 15 mei 2017, tenzij
Vanaf 15 mei 2017 zijn bedrijven op basis van deze regeling verplicht mengvoeders te gebruiken die gemiddeld aan bovenstaande voorwaarden voldoen. De regeling zal niet in werking treden indien voor 15 mei 2017 uit monitoring blijkt dat de gemaakte afspraken met de mengvoederbedrijven worden nagekomen. In dat geval zal deze regeling worden ingetrokken.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Regeling maximering fosforgehalte mengvoer melkvee

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief