Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Regeling maximering fosforgehalte mengvoer melkvee

Dinsdag 25 april 2017

Onderdeel van het maatregelenpakket tot fosfaatreductie in de melkveehouderij is het zogenaamde voerspoor. Met de mengvoederbedrijven is afgesproken dat mengvoeders gemiddeld niet meer dan 4,3 kg fosfor per kilogram voer bevat of dat de fosfor-ruw eiwitverhouding niet hoger is dan 2,2.


Publiekrechtelijke regeling
Ter borging van het voerspoor wordt ook publiekrechtelijk in de Regeling diervoeders 2012 het maximale fosforgehalte en de fosfor-ruw eiwitverhouding in mengvoeder voor runderen vastgelegd. Deze regeling bepaalt dat op een bedrijf met melkvee het verboden is om tussen 15 mei 2017 en 31 december 2017 mengvoeders te ontvangen waarvan het gemiddelde fosforgehalte hoger is dan 4,3 gram fosfor per kilogram mengvoer en de fosfor-ruw eiwitverhouding hoger is dan 2,2.


Uitzondering
Het verbod is niet van toepassing als in het totale rantsoen aantoonbaar minder dan 3,5 gram bruto fosfor per kilogram droge stof aan runderen is vervoederd. Om voor deze uitzondering in aanmerking te komen, moet het melkveebedrijf zich voor 1 september aanmelden. Dat minder dan 3,5 gram bruto fosfor per kilogram mengvoer is vervoederd, moet blijken uit de Kringloopwijzer. De gegevens in de Kringloopwijzer moeten dan wel via geautomatiseerde datakoppelingen ingelezen zijn of er moeten jaaroverzichten worden overlegd.


Inwerkingtreding regeling per 15 mei 2017, tenzij
Vanaf 15 mei 2017 zijn bedrijven op basis van deze regeling verplicht mengvoeders te gebruiken die gemiddeld aan bovenstaande voorwaarden voldoen. De regeling zal niet in werking treden indien voor 15 mei 2017 uit monitoring blijkt dat de gemaakte afspraken met de mengvoederbedrijven worden nagekomen. In dat geval zal deze regeling worden ingetrokken.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Regeling maximering fosforgehalte mengvoer melkvee

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief