Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Regeling Omgevingskwaliteit voor varkenshouders

Donderdag 12 juli 2018

Vanaf 15 september 2018 wordt de tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit, onderdeel van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij, voor varkenshouders opengesteld. In deze fase vindt heruitgifte plaats van varkensrechten die vorig jaar in de eerste fase zijn ingekocht van varkenshouders op een locatie met onvoldoende ontwikkelingsperspectief. Deze rechten worden met een korting op de inkoopprijs aangeboden aan varkenshouders die op een geschikte locatie willen investeren in innovaties gericht op duurzaamheid en verbetering van de leefomgeving voor mens en dier. De regeling wordt uitgevoerd door het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij in opdracht van de Coalitie Vitale Varkenshouderij.


Voorwaarden
Er gelden onder meer de volgende voorwaarden:  • Het bedrijf moet op alle geurgevoelige objecten in een straal van 1.000 meter rondom het bedrijf voldoen aan bepaalde geurnormen.

  • Het bedrijf beschikt ten tijde van de aanvraag over een innovatief investeringsplan in brongerichte maatregelen van tenminste € 250.000 (excl. btw) of over een voorlopig certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij, versie 12/MDV.

  • Het bedrijf moet beschikken over een onherroepelijk verleende, in werking zijnde omgevingsvergunning, dan wel gepubliceerde melding Activiteitenbesluit voor de investering.

  • Er mogen nog geen investeringsverplichtingen zijn aangegaan, voordat de aanvraag wordt ingediend.Aanvragen rechten
Inschrijven kan vanaf 15 september tot 15 december 2018. De aanvragen worden per regio gerangschikt op basis van het ‘tender principe’. Aanvragen met toepassing van innovatieve, brongerichte matregelen worden als eerste behandeld en als hoogste gerangschikt.

Prijs en beschikbaarheid varkensrechten
Per aan te kopen varkensrecht, benutbaar vanaf 1 januari 2019, geldt een aankoopbedrag (excl. btw) van € 82,60 voor regio zuid, € 45,10 voor regio oost en € 44,74 voor regio overig. In regio zuid zijn 25.258,6 rechten beschikbaar, in regio oost 12.624,6 en in regio overig 5.339,2.

Meer informatie
Meer informatie over de regeling en de aanmelding is te vinden op de website van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Regeling Omgevingskwaliteit voor varkenshouders

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief