Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij

Woensdag 19 juli 2017

Collectieven van varkenshouders kunnen zich in de periode 17 juli tot en met 18 augustus aanmelden voor de ‘Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij’. De regeling is een van de acties die voortvloeien uit het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en valt onder verantwoordelijkheid van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).


Doel regeling
De regeling is beschikbaar voor collectieven, in een meerjarige verbinding, met als oogmerk een betere kwaliteit/smaak van het vlees. Daarnaast moet de inzet bijdragen aan een andere margeverdeling in de keten.


Voor wie?
De collectieven kunnen bestaan uit varkenshouders óf varkenshouders en ketenpartners. De aan het collectief deelnemende varkenshouders dienen tot minimaal vijf jaar na verantwoording van de subsidie aangesloten te zijn bij het in ontwikkeling zijnde Keten Kwaliteitssysteem Holland Varken en het daaraan gekoppelde Keten Informatie Systeem (KIS).

Hoogte subsidie
De subsidie wordt verleend in de vorm van een voucher, waarin staat welke diensten en activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. De hoogte bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per deelnemende varkenshouder. Een collectief kan maximaal € 100.000 subsidie verkrijgen. De kosten voor de subsidiabele activiteiten moeten gemaakt en betaald zijn in de periode 1 oktober 2017 tot en met 28 februari 2018.


Aanvragen
Het collectief moet zich aanmelden via een digitaal aanmeldingsformulier op de website www.pov.nl. Uiterlijk 28 augustus krijgt men bericht of de subsidie wordt verleend. Bij een positieve beoordeling moet men voor 22 september 2017 een plan van aanpak indienen.

Budget en rangschikking aanvragen
Voor de regeling is een budget van € 980.000 beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op basis van de inhoud (ranking). Bij gelijke scores geldt de volgorde van binnenkomst van aanmelding.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief