Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij

Woensdag 19 juli 2017

Collectieven van varkenshouders kunnen zich in de periode 17 juli tot en met 18 augustus aanmelden voor de ‘Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij’. De regeling is een van de acties die voortvloeien uit het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en valt onder verantwoordelijkheid van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).


Doel regeling
De regeling is beschikbaar voor collectieven, in een meerjarige verbinding, met als oogmerk een betere kwaliteit/smaak van het vlees. Daarnaast moet de inzet bijdragen aan een andere margeverdeling in de keten.


Voor wie?
De collectieven kunnen bestaan uit varkenshouders óf varkenshouders en ketenpartners. De aan het collectief deelnemende varkenshouders dienen tot minimaal vijf jaar na verantwoording van de subsidie aangesloten te zijn bij het in ontwikkeling zijnde Keten Kwaliteitssysteem Holland Varken en het daaraan gekoppelde Keten Informatie Systeem (KIS).

Hoogte subsidie
De subsidie wordt verleend in de vorm van een voucher, waarin staat welke diensten en activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. De hoogte bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per deelnemende varkenshouder. Een collectief kan maximaal € 100.000 subsidie verkrijgen. De kosten voor de subsidiabele activiteiten moeten gemaakt en betaald zijn in de periode 1 oktober 2017 tot en met 28 februari 2018.


Aanvragen
Het collectief moet zich aanmelden via een digitaal aanmeldingsformulier op de website www.pov.nl. Uiterlijk 28 augustus krijgt men bericht of de subsidie wordt verleend. Bij een positieve beoordeling moet men voor 22 september 2017 een plan van aanpak indienen.

Budget en rangschikking aanvragen
Voor de regeling is een budget van € 980.000 beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op basis van de inhoud (ranking). Bij gelijke scores geldt de volgorde van binnenkomst van aanmelding.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief