Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij

Woensdag 19 juli 2017

Collectieven van varkenshouders kunnen zich in de periode 17 juli tot en met 18 augustus aanmelden voor de ‘Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij’. De regeling is een van de acties die voortvloeien uit het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en valt onder verantwoordelijkheid van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).


Doel regeling
De regeling is beschikbaar voor collectieven, in een meerjarige verbinding, met als oogmerk een betere kwaliteit/smaak van het vlees. Daarnaast moet de inzet bijdragen aan een andere margeverdeling in de keten.


Voor wie?
De collectieven kunnen bestaan uit varkenshouders óf varkenshouders en ketenpartners. De aan het collectief deelnemende varkenshouders dienen tot minimaal vijf jaar na verantwoording van de subsidie aangesloten te zijn bij het in ontwikkeling zijnde Keten Kwaliteitssysteem Holland Varken en het daaraan gekoppelde Keten Informatie Systeem (KIS).

Hoogte subsidie
De subsidie wordt verleend in de vorm van een voucher, waarin staat welke diensten en activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. De hoogte bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per deelnemende varkenshouder. Een collectief kan maximaal € 100.000 subsidie verkrijgen. De kosten voor de subsidiabele activiteiten moeten gemaakt en betaald zijn in de periode 1 oktober 2017 tot en met 28 februari 2018.


Aanvragen
Het collectief moet zich aanmelden via een digitaal aanmeldingsformulier op de website www.pov.nl. Uiterlijk 28 augustus krijgt men bericht of de subsidie wordt verleend. Bij een positieve beoordeling moet men voor 22 september 2017 een plan van aanpak indienen.

Budget en rangschikking aanvragen
Voor de regeling is een budget van € 980.000 beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op basis van de inhoud (ranking). Bij gelijke scores geldt de volgorde van binnenkomst van aanmelding.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief