Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Regeling stimulering mestverwerking opengesteld

Donderdag 02 maart 2017

Tot en met 19 maart is de regeling stimulering mestverwerking opengesteld. De regeling, opgezet door de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en ZuivelNL, is bedoeld voor collectieve mestverwerkingsinitiatieven. Een collectief is een samenwerkingsverband tussen ten minste twee varkens- en/of melkveehouders in de vorm van een rechtspersoon. Bij nieuwe installaties moet de verwerkingscapaciteit minimaal 50.000 ton drijfmest of dikke fractie na mestscheiding per jaar bedragen. Er kan ook een aanvraag voor een uitbreiding van een bestaande installatie worden ingediend, indien de uitbreiding meer dan 10.000 ton drijfmest of dikke fractie na mestscheiding bedraagt. De installatie dient uiterlijk op 31 december 2017 bedrijfsgereed te zijn.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt maximaal € 1,5 miljoen per initiatief, maar maximaal 50% van de totale kosten van de installatie.

Aanvragen
Aanmelding is mogelijk via het contactformulier op www.mestverwerkingsloket.nl. Men ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Via deze bevestigingsmail kan de informatie ingediend worden die nodig is voor de beoordeling van de aanvraag. Aanvragen worden alleen beoordeeld indien de informatie uiterlijk op 19 maart 2017 wordt aangeleverd.


Beoordeling en rangschikking aanvragen
De aanvragen worden beoordeeld door een expertcommissie en een vaststellingscommissie. Indien er meer aangevraagd wordt dan het budget, krijgen alleen de hoogst gewaardeerde en meest betrouwbare initiatieven subsidie.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Regeling stimulering mestverwerking opengesteld

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief