Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Regeling stimulering mestverwerking opengesteld

Donderdag 02 maart 2017

Tot en met 19 maart is de regeling stimulering mestverwerking opengesteld. De regeling, opgezet door de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en ZuivelNL, is bedoeld voor collectieve mestverwerkingsinitiatieven. Een collectief is een samenwerkingsverband tussen ten minste twee varkens- en/of melkveehouders in de vorm van een rechtspersoon. Bij nieuwe installaties moet de verwerkingscapaciteit minimaal 50.000 ton drijfmest of dikke fractie na mestscheiding per jaar bedragen. Er kan ook een aanvraag voor een uitbreiding van een bestaande installatie worden ingediend, indien de uitbreiding meer dan 10.000 ton drijfmest of dikke fractie na mestscheiding bedraagt. De installatie dient uiterlijk op 31 december 2017 bedrijfsgereed te zijn.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt maximaal € 1,5 miljoen per initiatief, maar maximaal 50% van de totale kosten van de installatie.

Aanvragen
Aanmelding is mogelijk via het contactformulier op www.mestverwerkingsloket.nl. Men ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Via deze bevestigingsmail kan de informatie ingediend worden die nodig is voor de beoordeling van de aanvraag. Aanvragen worden alleen beoordeeld indien de informatie uiterlijk op 19 maart 2017 wordt aangeleverd.


Beoordeling en rangschikking aanvragen
De aanvragen worden beoordeeld door een expertcommissie en een vaststellingscommissie. Indien er meer aangevraagd wordt dan het budget, krijgen alleen de hoogst gewaardeerde en meest betrouwbare initiatieven subsidie.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Regeling stimulering mestverwerking opengesteld

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief