Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Rente laag? Kijk dan ook eens naar de volgende rentetarieven!

Donderdag 20 september 2018

De rente op spaargeld is erg laag. Zo’n 0,02%. Ook de hypotheekrente van zo’n 2% is laag te noemen. Toch zijn er ook rentes die wel indruk maken. Met een tarief van boven 8%! We sommen er enkele voor u op.

Belastingrente
De belastingdienst vindt het prettig als u op tijd belasting betaalt. Om u te motiveren berekenen ze een indrukwekkend rentetarief als u te laat bent met indiening van de aangifte. Vooral ondernemers worden stevig aangepakt. Heeft u een BV of een NV?, en u bent te laat? Dan brengt de fiscus u 8% rente in rekening. Deze rente wordt overigens berekend vanaf 6 maanden nadat het belastingjaar is verlopen, waarop u aangifte had moeten doen.

Uw OOvB relatiebeheerder kan u meer vertellen over de details van deze ‘boete’rente.

Rood-staan rente
Rood staan is niets anders dan geld lenen. Een hele dure manier van geld lenen, zou je kunnen zeggen. Zo lopen rentetarieven op van 8% tot 12%. Vooral wanneer u zonder toestemming van de bank rood staat wordt de rente extreem hoog, tot wel 14%.

Overigens betaalt u deze rente alleen over het aantal dagen dat u daadwerkelijk rood staat. Dus 1 dag rood staan is 1/365 deel van 8% rente.

Creditcardrente
Hoewel we in Nederland niet zo ‘gemakkelijk’ zijn met het aangaan van schulden via creditcards, ontdekken meer en meer mensen de kredietmogelijkheden die creditcard verstrekkers bieden. Toch is het oppassen geblazen. De creditcard maatschappijen aarzelen niet om rentes te rekenen van 14% wanneer je de gebruikelijke betalingstermijn overschrijdt.

Ofwel, een gewaarschuwd mens telt voor twee.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief