Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Renteswap in het MKB: een hoge kostenpost

Woensdag 17 juni 2015

Aan het MKB zijn door met name Rabobank en ABN AMRO ongeveer 17.000 contracten met een renteswap verkocht. De contracten zijn bedoeld om de ondernemer met een bankkrediet te beschermen tegen een rentestijging. Maar nu de rente de afgelopen jaren alleen maar is gedaald, kan een contract de ondernemer juist geld kosten. De voortijdige beëindiging van een dergelijk contract gaat vaak gepaard met hoge boetes.

Zorgplicht banken
Actueel is de vraag of banken wel een ingewikkeld rentederivaat hadden mogen verkopen aan kleine ondernemers met weinig ervaring in de financiële wereld. Daarbij speelt de vraag of de bank haar (bijzondere) zorgplicht heeft geschonden. En meer in het bijzonder of de ondernemer juist en volledig is geïnformeerd over de renteswap en de daaraan verbonden risico’s op het moment dat de marktrente daalt.

Rechtspraak
Er zijn inmiddels enkele uitspraken gepubliceerd van met name lagere rechters over dit onderwerp. Deze uitspraken gaan met name over de mededelingsplicht van de bank en de onderzoeksplicht van de ondernemer. Of de bank en de ondernemer hebben voldaan aan hun verplichtingen zal per geval moeten worden beoordeeld. Er is op dit moment nog geen duidelijke lijn uit de rechtspraak af te leiden.

Rol AFM
Of (toekomstige) procedures kans van slagen hebben zal ook afhangen van het onderzoek dat de AFM op dit moment uitvoert en het overleg dat zij hierover heeft met de banken. De AFM heeft eerder al geconstateerd dat banken fouten hebben gemaakt bij de verkoop van renteswaps aan het MKB.

Het Financiële Dagblad heeft onlangs gemeld dat uit eigen intern onderzoek van de banken blijkt dat zij steken hebben laten vallen. De banken lopen op dit moment alle contracten na op zaken als risicobereidheid van de klant, informatieplicht door de bank, het doornemen van scenario's en de vraag of de klant het product begrijpt.

Advies
De verwachting is dat er nog veel procedures gevoerd gaan worden over de renteswap. Enkele partijen hebben zich intussen al gemeld om mkb'ers bij te staan en om een vergoeding te eisen voor de dure rentebescherming.

In bepaalde gevallen kan het echter van belang zijn om op dit moment al (juridische) stappen te zetten, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de vordering jegens de bank verjaart.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief