Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019

Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een strook grond afgekeurd, omdat hierop op zowel de winter- als zomerfoto rijsporen waren te zien. Hieruit concludeerde RVO.nl dat deze strook hoofdzakelijk werd gebruikt als kavelpad en daarmee niet voor landbouwactiviteiten.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven stelde op basis van luchtfoto’s van RVO.nl vast dat er sporen zichtbaar waren in het gras. Maar dat was op zichzelf onvoldoende om te oordelen dat het om een onverhard pad ging. Daarbij komt dat RVO.nl zelf stelt dat tractorsporen midden in percelen die worden gebruikt voor zaaien, oogsten en sproeien wel meetellen bij de oppervlakte landbouwgrond en niet worden gezien als paden. De landbouwer had onweersproken gesteld dat hij het gedeelte van het perceel dat RVO.nl aanmerkte als pad, gebruikte om van het ene perceel naar het andere perceel te rijden en aldus uitsluitend gebruikte voor landbouwdoeleinden. Uit EG-regelgeving volgt dat onverharde paden niet per definitie niet-subsidiabel zijn. Anders dan RVO.nl stelde, kon niet worden gezegd dat de strook onderdeel was van een transportnetwerk of moest worden aangemerkt als een toegangsweg tot huizen of privéterrein. Het was niet aannemelijk geworden dat de afgekeurde oppervlakte geen subsidiabel landbouwareaal was.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief