Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Rittenregistratie en privacy

Donderdag 15 maart 2018

Er moet zorgvuldig omgegaan worden met de gegevens die een rittenregistratiesysteem in de auto van de zaak opslaat. Zeker nu de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) voor de deur staat.

Als de werknemer die een auto van de zaak hebben een Verklaring geen privégebruik auto van de belastingdienst verkrijgen dan hebben zij geen bijtelling op hun loon. Een voorwaarde is dat zij niet meer dan 500 km privé rijden. Heeft de werknemer geen verklaring en past de werkgever geen bijtelling toe dan zal de werknemer achteraf de privékilometers moeten kunnen aantonen bij de belastingdienst.

De rittenadministratie wordt in steeds meer auto’s toegepast met een rittenregistratiesysteem. Hierbij worden er persoonsgegevens vastgelegd, zoals de locatie waar de auto is, het kenteken van de auto en het aantal privé gereden kilometers. De werkgever is verplicht de werknemer te informeren waarvoor de verkregen data dient en wie deze te zien krijgt. Dit moet worden vastgelegd.

Die data moeten – zeker na de invoering AVG – goed worden beveiligd. Het rittenregistratiesysteem zal bijvoorbeeld moeten functioneren via een beveiligde wifi. Ook zullen de gegevens niet zichtbaar mogen zijn voor eventuele andere werknemers die ook gebruik maken van dezelfde auto.

Meer over de 'auto van de zaak'? Klik hier.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief