Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Rittenregistratie en privacy

Donderdag 15 maart 2018

Er moet zorgvuldig omgegaan worden met de gegevens die een rittenregistratiesysteem in de auto van de zaak opslaat. Zeker nu de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) voor de deur staat.

Als de werknemer die een auto van de zaak hebben een Verklaring geen privégebruik auto van de belastingdienst verkrijgen dan hebben zij geen bijtelling op hun loon. Een voorwaarde is dat zij niet meer dan 500 km privé rijden. Heeft de werknemer geen verklaring en past de werkgever geen bijtelling toe dan zal de werknemer achteraf de privékilometers moeten kunnen aantonen bij de belastingdienst.

De rittenadministratie wordt in steeds meer auto’s toegepast met een rittenregistratiesysteem. Hierbij worden er persoonsgegevens vastgelegd, zoals de locatie waar de auto is, het kenteken van de auto en het aantal privé gereden kilometers. De werkgever is verplicht de werknemer te informeren waarvoor de verkregen data dient en wie deze te zien krijgt. Dit moet worden vastgelegd.

Die data moeten – zeker na de invoering AVG – goed worden beveiligd. Het rittenregistratiesysteem zal bijvoorbeeld moeten functioneren via een beveiligde wifi. Ook zullen de gegevens niet zichtbaar mogen zijn voor eventuele andere werknemers die ook gebruik maken van dezelfde auto.

Meer over de 'auto van de zaak'? Klik hier.

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief