Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Ruime overtekening tweede ronde melkverminderingspremie

Donderdag 20 oktober 2016

Na de eerste openstellingsronde van de Europese regeling tegemoetkoming vermindering melkproductie bleek dat er minder was aangevraagd dan het totale budget. De aanvragen uit de eerste openstellingsronde zijn daarom volledig toegewezen en daarnaast is er tweede ronde opengesteld (inschrijving tot 12 oktober).


Na verwerking van de aanmeldingen uit de tweede ronde blijkt dat er in alle EU-lidstaten tezamen voor in totaal 97,880 ton melk premie is aangevraagd, terwijl er maar voor 12,198 ton premie beschikbaar was. Dit betekent dat bij elk aanvrager in de tweede ronde maar 12,46% van de aangevraagde hoeveelheid wordt toegekend. De tweede ronde heeft betrekking op een vermindering van de melkleverantie in de periode november 2016 tot en met januari 2017 in vergelijking met dezelfde periode een jaar terug.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Ruime overtekening tweede ronde melkverminderingspremie

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief