Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Sancties onjuist opgegeven grond

Dinsdag 29 september 2015

Uit de eerste controles door de RVO blijkt dat in een aantal gevallen grond ten onrechte is opgegeven voor de uitbetaling (en toekenning) van betalingsrechten en de vergroeningsbetaling. Het gaat dan vaak om percelen die geheel of gedeeltelijk niet aangemerkt kunnen worden als landbouwgrond of te groot zijn opgegeven.


Wel sancties
Volgens de RVO kon uit hun eerdere berichten opgemaakt worden dat in deze gevallen in 2015 geen sanctie zou worden toegepast. De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat er wel moet worden gesanctioneerd. Nederland gaat nog in gesprek met de commissie over het sanctioneren in het eerste jaar.


Percelen wijzigen tot en met 7 oktober mogelijk
Bij afwijkingen groter dan 2 hectare of meer dan 3% moet volgens de Europese regelgeving een sanctie worden toegepast op de GLB-betaling (art. 19, Verordening (EU) nr. 640/2014). Indien men ten onrechte een perceel grond heeft opgegeven voor de uitbetaling van de betalingsrechten en de vergroeningsbetaling, kan het perceel nog ingetrokken worden of kan het vinkje weggehaald worden bij de uitbetaling voor betalingsrechten. Dit is alleen mogelijk als nog geen fysieke controle is aangekondigd, of wanneer men nog niet in kennis is gesteld van een afwijking in de steunaanvraag.


Intrekken is mogelijk door de Gecombineerde opgave aan te passen en opnieuw in te dienen. Dit kan tot en met 7 oktober 2015 via mijn.rvo.nl.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Sancties onjuist opgegeven grond

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief