Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Save the date! Uitnodiging bijeenkomst Wet Arbeidsmarkt in Balans

Donderdag 18 juli 2019

Het arbeidsrecht wordt met ingang van 1 januari 2020 (opnieuw) gewijzigd. Op dat moment treedt de wet “Arbeidsmarkt in Balans” (WAB) in werking.

Kern van de WAB is dat het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. Om dit te bereiken wordt de in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal onderdelen gewijzigd.

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op maandag 21 oktober 2019, waar we de gevolgen van de WAB voor uw onderneming zullen bespreken en zullen aangeven hoe u hier alvast op kunt anticiperen.

Tijdens de bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • ontslagrecht: invoering van een nieuwe cumulatiegrond (i-grond);
  • wijziging van de transitievergoeding;   
  • verruiming van de ketenregeling;
  • oproepovereenkomsten;
  • payrolling;
  • WW-premiedifferentiatie.      

 

 

 

 

 

 Binnenkort meer hierover, houd onze website daarom in de gaten voor meer info en aanmelding!

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief