Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Sector presenteert bandbreedtes gehaltes mestsoorten

Donderdag 23 augustus 2018

In december 2017 hebben LTO, POV, Cumela Nederland, TLN en Rabobank een plan van aanpak gemaakt om mestfraude te voorkomen. Dit plan wordt verder uitgewerkt.

Acceptabele brandbreedtes gehaltes diverse mestsoorten
Om ondernemers te ondersteunen in het gesprek over onwaarschijnlijke gehaltes in diverse meststromen hebben de genoemde partijen een tabel met ‘eerlijke waarden’ opgesteld. Deze tabel geeft voor een aantal veel vervoerde mestsoorten voor zowel stikstof als fosfaat de forfaitaire waarde en het minimale en maximale gehalte aan dat onder normale omstandigheden kan voorkomen. De tabel is te vinden op de website www.cumela.nl.

Verantwoording waarden
Voor het opstellen van de tabel is gebruik gemaakt van informatie die verstrekt is door enkele deskundigen uit de praktijk op het gebied van realistische waarden voor de verschillende mestsoorten. Deze informatie is volgens getoetst bij enkele grote mestdistributeurs. De bedoeling is dat de lijst ook zal worden gebruikt als signalering in de mestsoftware. Dit helpt ondernemers om elkaar aan te spreken op onwaarschijnlijke gehalten.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Sector presenteert bandbreedtes gehaltes mestsoorten

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief