Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Sector presenteert bandbreedtes gehaltes mestsoorten

Donderdag 23 augustus 2018

In december 2017 hebben LTO, POV, Cumela Nederland, TLN en Rabobank een plan van aanpak gemaakt om mestfraude te voorkomen. Dit plan wordt verder uitgewerkt.

Acceptabele brandbreedtes gehaltes diverse mestsoorten
Om ondernemers te ondersteunen in het gesprek over onwaarschijnlijke gehaltes in diverse meststromen hebben de genoemde partijen een tabel met ‘eerlijke waarden’ opgesteld. Deze tabel geeft voor een aantal veel vervoerde mestsoorten voor zowel stikstof als fosfaat de forfaitaire waarde en het minimale en maximale gehalte aan dat onder normale omstandigheden kan voorkomen. De tabel is te vinden op de website www.cumela.nl.

Verantwoording waarden
Voor het opstellen van de tabel is gebruik gemaakt van informatie die verstrekt is door enkele deskundigen uit de praktijk op het gebied van realistische waarden voor de verschillende mestsoorten. Deze informatie is volgens getoetst bij enkele grote mestdistributeurs. De bedoeling is dat de lijst ook zal worden gebruikt als signalering in de mestsoftware. Dit helpt ondernemers om elkaar aan te spreken op onwaarschijnlijke gehalten.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Sector presenteert bandbreedtes gehaltes mestsoorten

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief