Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Slecht betalende klant? Ga in gesprek!

Woensdag 15 november 2017

Volgens veel incassospecialisten is er maar één manier om slecht betalende klanten te ‘motiveren’. Namelijk met agressief optreden! De werkelijkheid is echter vaak genuanceerder. De kunst is het om die nuance te ontdekken. Maar hoe doe je dat? Ga op tijd het gesprek aan met uw slecht betalende klant. Vraag hem wat de oorzaak is. En als het niet ligt aan een discussie over dat wat geleverd is, kunt u misschien een voorzet te doen door een betalingsregeling te treffen. Immers is een traag betalende klant beter dan een niet betalende klant. Overigens is het daarbij dan wel weer belangrijk dat u toezicht houdt op de afgesproken betalingsregeling. Hoe dan ook, als u de situatie goed inschat, dan is de kans groot dat uw klant niet met ruzie wegloopt door een agressieve incasso actie.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief