Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Smartengeld ook voor naasten slachtoffer

Dinsdag 18 december 2018

Op 1 januari 2019 treedt de Wet vergoeding affectieschade in werking. Vanaf die datum kunnen bijvoorbeeld een partner en kinderen van slachtoffers dan een vergoeding vragen voor geleden

(psychisch) nadeel van het ernstig gewond raken of overlijden van hun dierbare; het biedt een tegemoetkoming voor pijn, verdriet en gederfde levensvreugde, uitgedrukt in (smarten)geld.

Er moet wel een nauwe band zijn met het slachtoffer om in aanmerking te komen voor zo’n vergoeding. In het algemeen geldt dit voor echtgenoten, samenlevers, ouders en kinderen. Daarnaast geldt het voor personen die in een duurzame zorgrelatie staan tot het slachtoffer, zoals soms voorkomt bij grootouders en kleinkinderen. Tenslotte is er nog een restcategorie van personen die in een dusdanig nauwe persoonlijke betrekking staan tot het slachtoffer dat zij ook als naasten moeten worden aangemerkt. Sommige broer/zus-relaties zouden hier onder kunnen vallen.

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de omstandigheden. In de wetgeving zijn vaste bedragen opgenomen voor verschillende situaties. De bedragen liggen tussen de € 12.500 en € 20.000. Van belang voor de hoogte is onder meer de ernst van het letsel, de vraag of het slachtoffer is overleden en/of is sprake is van een misdrijf. Verder kan de relatie waarin de naaste tot het slachtoffer staat van belang zijn.

De vergoeding van affectieschade is voor naasten in Nederland een grote verbetering van hun mogelijkheden. Tot nu konden anderen dan het directe slachtoffer slechts in heel uitzonderlijke gevallen in aanmerking komen voor vergoeding van immateriële schade, de zogenaamde schokschade, die alleen in zeer ingrijpende situaties in Nederland werd toegewezen.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief