Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


SNL-subsidie terecht geheel teruggevorderd

Donderdag 10 maart 2016

Bij subsidies voor agrarisch natuurbeheer (SNL) is het belangrijk dat de gehele periode van zes jaar aan de voorwaarden wordt voldaan. Indien dit niet het geval is, kan ook de reeds uitbetaalde subsidie over voorgaande jaren geheel worden teruggevorderd.


In een zaak voor de Raad van State ging het om een landbouwer waaraan subsidie was verleend voor het pakket ‘botanisch weiland’ voor de periode 2010 t/m 2015. De percelen had de landbouwer in gebruik met een grondgebruiksverklaring. In 2013 diende de landbouwer een betaalverzoek in voor de jaarlijkse uitbetaling van de subsidie. De RVO constateerde echter dat de landbouwer de percelen in 2013 niet meer in gebruik had. De grondgebruiksverklaring liep tot 1 januari 2013 en was niet verlengd. Met ingang van deze datum waren de percelen verhuurd aan een andere landbouwer, maar de subsidieverplichtingen waren niet overgedragen. Daarop vorderde de RVO ook de reeds uitbetaalde subsidie over de jaren 2010 tot en met 2012 (bijna € 75.000) geheel terug.


De Raad van State oordeelde dat de subsidieverlening terecht was ingetrokken en dat de uitbetaalde subsidie daarom geheel moest worden teruggevorderd. Tevergeefs beriep de landbouwer zich op overmacht of uitzonderlijke omstandigheden vanwege arbeidsongeschiktheid. Het aflopen van het gebruiksrecht en niet de arbeidsongeschiktheid was de reden van de einde van het beheer binnen de periode van zes jaar.


Wijzigingen melden
Wanneer men door omstandigheden het beheer over één of meerdere percelen niet meer kan voeren, moet dit zo snel mogelijk doorgegeven worden aan de RVO. Hiervoor kan telefonisch een wijzigingsformulier opgevraagd worden. Bij deelname aan een collectief beheerplan zal de wijziging ook gemeld moeten worden aan de gebiedscoördinator. Het is mogelijk dat de opvolgende grondgebruiker de subsidieverplichtingen overneemt. Deze wijziging zal in ieder geval voor 15 mei moeten worden doorgegeven. Een beroep op overmacht of uitzonderlijke omstandigheden zal ingediend moeten worden binnen 15 werkdagen vanaf het moment dat niet meer aan de beheervoorwaarden kan worden voldaan.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: SNL-subsidie terecht geheel teruggevorderd

< Terug

Meest recente berichten

Dwangsom vanwege niet uitvoeren adviezen bedrijfsgezondheidsplan

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met rundvee, varkens en pluimvee moeten in het kader van een verantwoord antibioticagebruik jaarlijks een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan laten opstellen. Vervolgens moet men oo... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een zaak vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over welk jaar een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies moet worden toegepast in het geval ... Lees verder >

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief