Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


SNL-subsidie terecht geheel teruggevorderd

Donderdag 10 maart 2016

Bij subsidies voor agrarisch natuurbeheer (SNL) is het belangrijk dat de gehele periode van zes jaar aan de voorwaarden wordt voldaan. Indien dit niet het geval is, kan ook de reeds uitbetaalde subsidie over voorgaande jaren geheel worden teruggevorderd.


In een zaak voor de Raad van State ging het om een landbouwer waaraan subsidie was verleend voor het pakket ‘botanisch weiland’ voor de periode 2010 t/m 2015. De percelen had de landbouwer in gebruik met een grondgebruiksverklaring. In 2013 diende de landbouwer een betaalverzoek in voor de jaarlijkse uitbetaling van de subsidie. De RVO constateerde echter dat de landbouwer de percelen in 2013 niet meer in gebruik had. De grondgebruiksverklaring liep tot 1 januari 2013 en was niet verlengd. Met ingang van deze datum waren de percelen verhuurd aan een andere landbouwer, maar de subsidieverplichtingen waren niet overgedragen. Daarop vorderde de RVO ook de reeds uitbetaalde subsidie over de jaren 2010 tot en met 2012 (bijna € 75.000) geheel terug.


De Raad van State oordeelde dat de subsidieverlening terecht was ingetrokken en dat de uitbetaalde subsidie daarom geheel moest worden teruggevorderd. Tevergeefs beriep de landbouwer zich op overmacht of uitzonderlijke omstandigheden vanwege arbeidsongeschiktheid. Het aflopen van het gebruiksrecht en niet de arbeidsongeschiktheid was de reden van de einde van het beheer binnen de periode van zes jaar.


Wijzigingen melden
Wanneer men door omstandigheden het beheer over één of meerdere percelen niet meer kan voeren, moet dit zo snel mogelijk doorgegeven worden aan de RVO. Hiervoor kan telefonisch een wijzigingsformulier opgevraagd worden. Bij deelname aan een collectief beheerplan zal de wijziging ook gemeld moeten worden aan de gebiedscoördinator. Het is mogelijk dat de opvolgende grondgebruiker de subsidieverplichtingen overneemt. Deze wijziging zal in ieder geval voor 15 mei moeten worden doorgegeven. Een beroep op overmacht of uitzonderlijke omstandigheden zal ingediend moeten worden binnen 15 werkdagen vanaf het moment dat niet meer aan de beheervoorwaarden kan worden voldaan.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: SNL-subsidie terecht geheel teruggevorderd

< Terug

Meest recente berichten

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)
Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht dat alle ondernemers in hun sector moeten meebetalen aan een onderzoeksprogramma.... Lees verder >

Moet u als oudere agrarische ondernemer uw onderneming “staken” van de fiscus?

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)

Voorkomen is beter dan genezen!
Afgelopen week kwam in het nieuws dat de belastingdienst zijn pijlen gaat richten op een groep oudere agrarische ondernemers. Het gaat dan vooral om ondernemers die al... Lees verder >

Wisselende resultaten detailhandel

Dinsdag 16 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename... Lees verder >

Op zoek naar vakantiewerkers? Denk aan uw kinderen!

Dinsdag 16 juli 2019 (Fiscaal)

U bent geholpen, uw kinderen hebben een leuke bijverdienste en krijgen een beeld van uw bedrijf. De kosten kunt u ten laste van de winst brengen.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief