Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Soms moet wijziging zaaidatum vanggewas toch worden gemeld

Donderdag 13 augustus 2015


In een aantal gevallen moet de bij de Gecombineerde Opgave ingevulde zaaidatum van een vanggewas van een ecologisch aandachtsgebied worden gewijzigd in de feitelijke zaaidatum. Dit geldt wanneer problemen kunnen ontstaan bij de controle van de 10 weken termijn. Wanneer bijvoorbeeld het vanggewas eerder wordt gezaaid en binnen 10 weken na de oorspronkelijk opgegeven zaaidatum (vaak 30 september) wordt vernietigd of wordt beweid is dat nodig. Ook wanneer de werkelijke zaaidatum later is dan de eerder opgegeven zaaidatum kan dit bij controle tot problemen leiden en wordt een correctie geadviseerd.


Met de Gecombineerde Opgave is opgegeven op welke percelen een vanggewas voor een ecologisch aandachtsgebied wordt geteeld. Ook is daarbij de zaaidatum (vaak voor-) ingevuld. Deze stond standaard op 30 september en is in veel opgaves blijven staan. Dit betekent, dat voor die percelen de 10 weken termijn op 30 september ingaat en loopt tot 10 december. Tijdens deze weken mag het vanggewas niet worden bewerkt, geoogst of vervoederd.


RVO.nl controleert de naleving van de ecologische aandachtsgebieden en heeft aangegeven dat bij de controle van de 10 weken termijn de door de landbouwer geregistreerde zaaidatum wordt gehanteerd. Dit heeft als gevolg dat, ook al wordt het vanggewas eerder gezaaid, deze bij de controle toch wordt beoordeeld op de termijn ten opzichte van de geregistreerde zaaidatum. Wanneer de eerder opgegeven zaaidatum wordt gecorrigeerd naar de feitelijke zaaidatum, zal RVO.nl bij controle deze laatste datum hanteren. Het melden van een vroegere zaaidatum is van belang als op een perceel in het late najaar of vroege winter een grondbewerking plaats moet vinden. Dit mag namelijk pas na de 10 weken termijn. Dit geldt ook als het de bedoeling is, dat het vanggewas na de 10 weken termijn wordt beweid of geoogst. Ook wanneer de daadwerkelijke zaaidatum later is dan de oorspronkelijk opgegeven zaaidatum is het advies om deze datum te corrigeren, de feitelijke situatie moet altijd uitgangspunt zijn bij de registratie van gegeven bij RVO.nl.


De zaaidatum van een perceel hoeft alleen te worden gewijzigd als het perceel nodig is om te voldoen aan de verplichting voor 5% ecologische aandachtsgebieden. Het bijhouden van de zaaidatum in de eigen administratie is hiervoor niet voldoende. Het doorgeven van een gewijzigde zaaidatum of een wijziging van het vanggewas leidt niet tot een korting op de bedrijfstoeslag.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Soms moet wijziging zaaidatum vanggewas toch worden gemeld

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief