Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Soms moet wijziging zaaidatum vanggewas toch worden gemeld

Donderdag 13 augustus 2015


In een aantal gevallen moet de bij de Gecombineerde Opgave ingevulde zaaidatum van een vanggewas van een ecologisch aandachtsgebied worden gewijzigd in de feitelijke zaaidatum. Dit geldt wanneer problemen kunnen ontstaan bij de controle van de 10 weken termijn. Wanneer bijvoorbeeld het vanggewas eerder wordt gezaaid en binnen 10 weken na de oorspronkelijk opgegeven zaaidatum (vaak 30 september) wordt vernietigd of wordt beweid is dat nodig. Ook wanneer de werkelijke zaaidatum later is dan de eerder opgegeven zaaidatum kan dit bij controle tot problemen leiden en wordt een correctie geadviseerd.


Met de Gecombineerde Opgave is opgegeven op welke percelen een vanggewas voor een ecologisch aandachtsgebied wordt geteeld. Ook is daarbij de zaaidatum (vaak voor-) ingevuld. Deze stond standaard op 30 september en is in veel opgaves blijven staan. Dit betekent, dat voor die percelen de 10 weken termijn op 30 september ingaat en loopt tot 10 december. Tijdens deze weken mag het vanggewas niet worden bewerkt, geoogst of vervoederd.


RVO.nl controleert de naleving van de ecologische aandachtsgebieden en heeft aangegeven dat bij de controle van de 10 weken termijn de door de landbouwer geregistreerde zaaidatum wordt gehanteerd. Dit heeft als gevolg dat, ook al wordt het vanggewas eerder gezaaid, deze bij de controle toch wordt beoordeeld op de termijn ten opzichte van de geregistreerde zaaidatum. Wanneer de eerder opgegeven zaaidatum wordt gecorrigeerd naar de feitelijke zaaidatum, zal RVO.nl bij controle deze laatste datum hanteren. Het melden van een vroegere zaaidatum is van belang als op een perceel in het late najaar of vroege winter een grondbewerking plaats moet vinden. Dit mag namelijk pas na de 10 weken termijn. Dit geldt ook als het de bedoeling is, dat het vanggewas na de 10 weken termijn wordt beweid of geoogst. Ook wanneer de daadwerkelijke zaaidatum later is dan de oorspronkelijk opgegeven zaaidatum is het advies om deze datum te corrigeren, de feitelijke situatie moet altijd uitgangspunt zijn bij de registratie van gegeven bij RVO.nl.


De zaaidatum van een perceel hoeft alleen te worden gewijzigd als het perceel nodig is om te voldoen aan de verplichting voor 5% ecologische aandachtsgebieden. Het bijhouden van de zaaidatum in de eigen administratie is hiervoor niet voldoende. Het doorgeven van een gewijzigde zaaidatum of een wijziging van het vanggewas leidt niet tot een korting op de bedrijfstoeslag.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Soms moet wijziging zaaidatum vanggewas toch worden gemeld

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief