Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Spuitzone belemmert vestiging mechanisatiebedrijf

Donderdag 21 april 2016

Een fruitteler en een akkerbouwer stelden onlangs met succes beroep in bij de Raad van State inzake een wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente wou de vestiging van een landbouwmechanisatiebedrijf mogelijk maken op 10 meter van hun percelen. De telers vreesden dat de vestiging nadelige gevolgen zou hebben voor hun bedrijfsvoering, namelijk het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.


Er is geen wettelijke afstand voorgeschreven voor een spuitzone. De Raad van State overwoog dat een afstand van 50 meter tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt in het algemeen niet onredelijk is. Een kortere afstand kan in een bepaalde situatie niet onredelijk zijn, maar zal deugdelijk gemotiveerd moeten worden.


De gemeente slaagde er echter niet in goed te motiveren waarom in dit geval een spuitzone van 10 meter voldoende was. Het plaatsen van een driftbeperkende haag en dichte gevels van de gebouwen aan de zijde van de percelen boden onvoldoende waarborg voor een aanvaardbaar leefklimaat in en rondom de gebouwen.


De raad betrok in haar oordeel verder dat er bij de afwezigheid van oppervlaktewater geen wettelijke verplichting bestaat tot het gebruik van driftreducerende spuittechnieken. Hoewel er bij spuitwerkzaamheden op de agrarische percelen een driftreducerende tunnelspuit werd gebruikt, moest er voor de te hanteren spuitzone uitgegaan worden van een standaard, niet driftreducerende, spuittechniek als representatieve bedrijfssituatie.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Spuitzone belemmert vestiging mechanisatiebedrijf

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief