Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Spuitzone belemmert vestiging mechanisatiebedrijf

Donderdag 21 april 2016

Een fruitteler en een akkerbouwer stelden onlangs met succes beroep in bij de Raad van State inzake een wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente wou de vestiging van een landbouwmechanisatiebedrijf mogelijk maken op 10 meter van hun percelen. De telers vreesden dat de vestiging nadelige gevolgen zou hebben voor hun bedrijfsvoering, namelijk het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.


Er is geen wettelijke afstand voorgeschreven voor een spuitzone. De Raad van State overwoog dat een afstand van 50 meter tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt in het algemeen niet onredelijk is. Een kortere afstand kan in een bepaalde situatie niet onredelijk zijn, maar zal deugdelijk gemotiveerd moeten worden.


De gemeente slaagde er echter niet in goed te motiveren waarom in dit geval een spuitzone van 10 meter voldoende was. Het plaatsen van een driftbeperkende haag en dichte gevels van de gebouwen aan de zijde van de percelen boden onvoldoende waarborg voor een aanvaardbaar leefklimaat in en rondom de gebouwen.


De raad betrok in haar oordeel verder dat er bij de afwezigheid van oppervlaktewater geen wettelijke verplichting bestaat tot het gebruik van driftreducerende spuittechnieken. Hoewel er bij spuitwerkzaamheden op de agrarische percelen een driftreducerende tunnelspuit werd gebruikt, moest er voor de te hanteren spuitzone uitgegaan worden van een standaard, niet driftreducerende, spuittechniek als representatieve bedrijfssituatie.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Spuitzone belemmert vestiging mechanisatiebedrijf

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief