Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Spuitzone belemmert vestiging mechanisatiebedrijf

Donderdag 21 april 2016

Een fruitteler en een akkerbouwer stelden onlangs met succes beroep in bij de Raad van State inzake een wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente wou de vestiging van een landbouwmechanisatiebedrijf mogelijk maken op 10 meter van hun percelen. De telers vreesden dat de vestiging nadelige gevolgen zou hebben voor hun bedrijfsvoering, namelijk het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.


Er is geen wettelijke afstand voorgeschreven voor een spuitzone. De Raad van State overwoog dat een afstand van 50 meter tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt in het algemeen niet onredelijk is. Een kortere afstand kan in een bepaalde situatie niet onredelijk zijn, maar zal deugdelijk gemotiveerd moeten worden.


De gemeente slaagde er echter niet in goed te motiveren waarom in dit geval een spuitzone van 10 meter voldoende was. Het plaatsen van een driftbeperkende haag en dichte gevels van de gebouwen aan de zijde van de percelen boden onvoldoende waarborg voor een aanvaardbaar leefklimaat in en rondom de gebouwen.


De raad betrok in haar oordeel verder dat er bij de afwezigheid van oppervlaktewater geen wettelijke verplichting bestaat tot het gebruik van driftreducerende spuittechnieken. Hoewel er bij spuitwerkzaamheden op de agrarische percelen een driftreducerende tunnelspuit werd gebruikt, moest er voor de te hanteren spuitzone uitgegaan worden van een standaard, niet driftreducerende, spuittechniek als representatieve bedrijfssituatie.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Spuitzone belemmert vestiging mechanisatiebedrijf

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief