Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Staat wint hoger beroep fosfaatreductieplan

Dinsdag 31 oktober 2017

Het Gerechtshof Den Haag heeft de Staat op alle punten gelijk gegeven in het door haar ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake de Regeling fosfaatreductieplan. Dit betekent dat de betrokken melkveehouders niet langer vrijgesteld zijn van dit plan.

Volgens het hof had het melkveehouders duidelijk had moeten zijn dat een ongeremde groei niet mogelijk was en dat na afschaffing van de melkquota mogelijk toch weer andere maatregelen zouden volgen.

Ook grondgebonden groeiers en biologische bedrijven dragen bij  aan de overschrijding van het landelijk fosfaatplafond. Er is niet gebleken dat de Staat heeft toegezegd dat deze bedrijven  bij een overschrijding van dit plafond uitgezonderd zouden worden bij het nemen van productiebeperkende maatregelen.

De Regeling heeft daardoor volgens het Hof onverminderd werking ten aanzien van de betrokken veehouders. Voor zover ze hun handelswijze hebben afgestemd op een voor hen gunstige uitspraak, hebben zij dat op eigen risico gedaan. Onduidelijk is of deze bedrijven met terugwerkende kracht een heffing krijgen opgelegd. Het Hof gaat er van uit dat hierover een voor alle partijen bevredigende oplossing getroffen zal worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Staat wint hoger beroep fosfaatreductieplan

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief