Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Staking of verplaatsing van melkveebedrijf?

Woensdag 26 april 2017

Belastingplichtige dreef in maatschap met zijn vrouw een melkveehouderij in Nederland. In 2000 werd de maatschap omgezet in een BV. In dat jaar werd de boerderij, gronden en melkquotum in Nederland verkocht. Ter vervanging werd een boerderij, gronden en melkquotum teruggekocht in Duitsland. Een aanzienlijk deel van de gronden in Duitsland werd gepacht. Belastingplichtige was van mening dat van een staking geen sprake was, maar dat zijn bedrijf was verplaatst waardoor hij een herinvesteringsreserve (HIR) kon vormen.


Een verplaatsing door een ondernemer van zijn bedrijfsuitoefening leidt niet tot een staking van de onderneming, indien de identiteit van de onderneming niettegenstaande verplaatsing ervan wezenlijk hetzelfde is gebleven. Daarbij moet gedacht worden aan factoren zoals de aard van het vervaardigde product en de wijze waarop en de middelen waarmee dat product wordt geproduceerd (de aard en oppervlakte van de grond, de benodigde stallen, de overige bedrijfsmiddelen, de levende have, de wijze van financiering etc.).


De Hoge Raad oordeelde dat het Gerechtshof terecht had beslist dat er geen sprake was van een verplaatsing naar Duitsland. De identiteit van de onderneming was niet hetzelfde gebleven. Het Duitse bedrijf was veel groter dan het bedrijf in Nederland, zoals bleek uit de grondoppervlakte, het aantal koeien en het melkquotum. Ook was het Duitse bedrijf gefinancierd met eigen vermogen terwijl het Nederlandse bedrijf voornamelijk met vreemd vermogen was gefinancierd.

Daardoor was er sprake van een staking in Nederland en was de HIR onterecht gevormd.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Staking of verplaatsing van melkveebedrijf?

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief