Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Staking of verplaatsing van melkveebedrijf?

Woensdag 26 april 2017

Belastingplichtige dreef in maatschap met zijn vrouw een melkveehouderij in Nederland. In 2000 werd de maatschap omgezet in een BV. In dat jaar werd de boerderij, gronden en melkquotum in Nederland verkocht. Ter vervanging werd een boerderij, gronden en melkquotum teruggekocht in Duitsland. Een aanzienlijk deel van de gronden in Duitsland werd gepacht. Belastingplichtige was van mening dat van een staking geen sprake was, maar dat zijn bedrijf was verplaatst waardoor hij een herinvesteringsreserve (HIR) kon vormen.


Een verplaatsing door een ondernemer van zijn bedrijfsuitoefening leidt niet tot een staking van de onderneming, indien de identiteit van de onderneming niettegenstaande verplaatsing ervan wezenlijk hetzelfde is gebleven. Daarbij moet gedacht worden aan factoren zoals de aard van het vervaardigde product en de wijze waarop en de middelen waarmee dat product wordt geproduceerd (de aard en oppervlakte van de grond, de benodigde stallen, de overige bedrijfsmiddelen, de levende have, de wijze van financiering etc.).


De Hoge Raad oordeelde dat het Gerechtshof terecht had beslist dat er geen sprake was van een verplaatsing naar Duitsland. De identiteit van de onderneming was niet hetzelfde gebleven. Het Duitse bedrijf was veel groter dan het bedrijf in Nederland, zoals bleek uit de grondoppervlakte, het aantal koeien en het melkquotum. Ook was het Duitse bedrijf gefinancierd met eigen vermogen terwijl het Nederlandse bedrijf voornamelijk met vreemd vermogen was gefinancierd.

Daardoor was er sprake van een staking in Nederland en was de HIR onterecht gevormd.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Staking of verplaatsing van melkveebedrijf?

< Terug

Meest recente berichten

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Plannen in de omgeving kunnen een grote invloed hebben op het bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te kunnen maken.Op de website www.overheid.nl kan men zich in... Lees verder >

Nieuwe versie rekenmodel verlening Nb-vergunningen

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Op 29 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om toestemmingen te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming... Lees verder >

Prinsjesdag 2019

Donderdag 19 september 2019 (OOvB Nieuws)

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlij... Lees verder >

NZa: Zorgverzekeraars moeten duidleijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen

Dinsdag 17 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief