Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Staking of verplaatsing van melkveebedrijf?

Woensdag 26 april 2017

Belastingplichtige dreef in maatschap met zijn vrouw een melkveehouderij in Nederland. In 2000 werd de maatschap omgezet in een BV. In dat jaar werd de boerderij, gronden en melkquotum in Nederland verkocht. Ter vervanging werd een boerderij, gronden en melkquotum teruggekocht in Duitsland. Een aanzienlijk deel van de gronden in Duitsland werd gepacht. Belastingplichtige was van mening dat van een staking geen sprake was, maar dat zijn bedrijf was verplaatst waardoor hij een herinvesteringsreserve (HIR) kon vormen.


Een verplaatsing door een ondernemer van zijn bedrijfsuitoefening leidt niet tot een staking van de onderneming, indien de identiteit van de onderneming niettegenstaande verplaatsing ervan wezenlijk hetzelfde is gebleven. Daarbij moet gedacht worden aan factoren zoals de aard van het vervaardigde product en de wijze waarop en de middelen waarmee dat product wordt geproduceerd (de aard en oppervlakte van de grond, de benodigde stallen, de overige bedrijfsmiddelen, de levende have, de wijze van financiering etc.).


De Hoge Raad oordeelde dat het Gerechtshof terecht had beslist dat er geen sprake was van een verplaatsing naar Duitsland. De identiteit van de onderneming was niet hetzelfde gebleven. Het Duitse bedrijf was veel groter dan het bedrijf in Nederland, zoals bleek uit de grondoppervlakte, het aantal koeien en het melkquotum. Ook was het Duitse bedrijf gefinancierd met eigen vermogen terwijl het Nederlandse bedrijf voornamelijk met vreemd vermogen was gefinancierd.

Daardoor was er sprake van een staking in Nederland en was de HIR onterecht gevormd.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Staking of verplaatsing van melkveebedrijf?

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief