Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Stand van zaken mestboekhouding

Donderdag 25 juni 2015


Het bemestingsseizoen is inmiddels ruim halverwege. Tijd om een tussenbalans op te maken, want vaak is de aan te wenden hoeveelheid mest nu nog wel aan te passen. Denk daarbij onder meer aan de volgende zaken:
• Bent u bij de eerste prognose (bijv. bemestingsplan) uitgegaan van de juiste grondoppervlakte?
• Kloppen de dieraantallen in de prognose?
• Komen de gehalten aan stikstof en fosfaat in het voer overeen met de prognose (bij staldieren en BEX melkvee)?
• Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aan- en afvoer van mest (tonnen en gehalten)?
• Hoe staat het met uw mestverwerkingsplicht?
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Stand van zaken mestboekhouding

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief