Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Steun voor stoppende varkenshouder

Dinsdag 05 september 2017

Varkenshouders die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen zich in de periode tot en met 31 oktober 2017 aanmelden voor de Regeling Omgevingskwaliteit. Hierbij krijgen ze een financiële vergoeding om verantwoord te kunnen stoppen met de varkenshouderij op deze locatie.


De Regeling Omgevingskwaliteit maakt onderdeel uit van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en wordt uitgewerkt door het onlangs opgerichte Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij (OBV).

Inhoud regeling
De regeling biedt ondersteuning aan stoppende varkenshouders, die niet meedoen aan de stoppersregeling 2020 (gedoogbeleid bij Besluit emissiearme huisvesting). Aanvragen worden gerangschikt op basis van de gemeten impact op nabije burgerwoningen. De uitgekozen locaties ontvangen een vergoeding voor de varkensrechten (€ 105 excl. btw per recht in regio Zuid en € 70 in de regio’s Oost en Overig Nederland) en een vergoeding per aanwezig varken (€ 50 per vleesvarken en opfokzeug, € 175 tot € 250 per fokzeug en € 20 per gespeende big op een biggenopfok- of vleesvarkenslocatie). De maximale vergoeding bedraagt € 500.000.

Aanmelden
Aanmelding voor het beëindigen van de locatie is mogelijk tot 31 oktober 2017 via de website www.ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl. De aanvragen worden gerangschikt per regio (conform regio-indeling Meststoffenwet). Aanvragers krijgen voor het eind van dit jaar uitsluitsel. Uiterlijk 1 januari 2019 moeten de geselecteerde locaties alle activiteiten met de bestemming ‘Intensieve veehouderij’ beëindigen (dus bijv. ook een pluimveetak op de locatie) en vervalt hun vergunning.

Uitgifte opgekochte varkensrechten
Vanaf 2018 zullen de opgekochte varkensrechten verkocht worden aan uitbreidende varkenshouders met een beter ontwikkelingsperspectief qua locatie.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Steun voor stoppende varkenshouder

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief