Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Steun voor stoppende varkenshouder

Dinsdag 05 september 2017

Varkenshouders die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen zich in de periode tot en met 31 oktober 2017 aanmelden voor de Regeling Omgevingskwaliteit. Hierbij krijgen ze een financiële vergoeding om verantwoord te kunnen stoppen met de varkenshouderij op deze locatie.


De Regeling Omgevingskwaliteit maakt onderdeel uit van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en wordt uitgewerkt door het onlangs opgerichte Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij (OBV).

Inhoud regeling
De regeling biedt ondersteuning aan stoppende varkenshouders, die niet meedoen aan de stoppersregeling 2020 (gedoogbeleid bij Besluit emissiearme huisvesting). Aanvragen worden gerangschikt op basis van de gemeten impact op nabije burgerwoningen. De uitgekozen locaties ontvangen een vergoeding voor de varkensrechten (€ 105 excl. btw per recht in regio Zuid en € 70 in de regio’s Oost en Overig Nederland) en een vergoeding per aanwezig varken (€ 50 per vleesvarken en opfokzeug, € 175 tot € 250 per fokzeug en € 20 per gespeende big op een biggenopfok- of vleesvarkenslocatie). De maximale vergoeding bedraagt € 500.000.

Aanmelden
Aanmelding voor het beëindigen van de locatie is mogelijk tot 31 oktober 2017 via de website www.ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl. De aanvragen worden gerangschikt per regio (conform regio-indeling Meststoffenwet). Aanvragers krijgen voor het eind van dit jaar uitsluitsel. Uiterlijk 1 januari 2019 moeten de geselecteerde locaties alle activiteiten met de bestemming ‘Intensieve veehouderij’ beëindigen (dus bijv. ook een pluimveetak op de locatie) en vervalt hun vergunning.

Uitgifte opgekochte varkensrechten
Vanaf 2018 zullen de opgekochte varkensrechten verkocht worden aan uitbreidende varkenshouders met een beter ontwikkelingsperspectief qua locatie.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Steun voor stoppende varkenshouder

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief