Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Stikstofherstelbemesting na extreme neerslag

Donderdag 09 juni 2016

In bepaalde regio’s van ons land heeft men de laatste tijd te maken gehad met veel neerslag.  Dit kan voor sommige gewassen tot flinke opbrengst- en kwaliteitsverliezen. Voor bouwland bestaat de mogelijkheid onder voorwaarden  een herstelbemesting  uit te voeren door het gebruik van extra kunstmest  Feitelijk wordt de stikstofgebruiksnorm verhoogd. De herstelbemesting moet vooraf aangemeld worden bij de RVO.


Voor toepassing van de stikstofherstelbeemsting gelden de volgende voorwaarden:  • Er mag een herstelbemesting uitgevoerd worden als men schade leidt of dreigt te leiden uit opbrengstderving of kwaliteitsverlies door een hoeveelheid regen van meer dan 50 mm in een etmaal (tussen 8.00 uur en de daaropvolgende 24 uur) of 60 mm in 2 opeenvolgende etmalen (tussen 8.00 uur en de daaropvolgende 48 uur). Het KNMI bevestigt de neerslaghoeveelheid.

  • De verwachte financiële opbrengst van het gewasperceel is zonder extra bemesting minimaal 25% lager.

  • De neerslag en opbrengstderving moet door een geregistreerd schade-expert in een rapport bevestigd worden. In het rapport is ook de ligging en oppervlakte van het gewasperceel vastgelegd. Het rapport moet bewaard worden in de administratie.

  • De herstelbemesting geldt alleen voor bouwland.

  • Er mag maximaal 25 % van de vastgestelde hoeveelheid stikstof per gewasperceel extra gebruikt worden.

  • De extra hoeveelheid stikstof mag alleen in de vorm van kunstmest (anorganische meststoffen) gegeven worden.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Stikstofherstelbemesting na extreme neerslag

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief