Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Stikstofherstelbemesting na extreme neerslag

Donderdag 09 juni 2016

In bepaalde regio’s van ons land heeft men de laatste tijd te maken gehad met veel neerslag.  Dit kan voor sommige gewassen tot flinke opbrengst- en kwaliteitsverliezen. Voor bouwland bestaat de mogelijkheid onder voorwaarden  een herstelbemesting  uit te voeren door het gebruik van extra kunstmest  Feitelijk wordt de stikstofgebruiksnorm verhoogd. De herstelbemesting moet vooraf aangemeld worden bij de RVO.


Voor toepassing van de stikstofherstelbeemsting gelden de volgende voorwaarden:  • Er mag een herstelbemesting uitgevoerd worden als men schade leidt of dreigt te leiden uit opbrengstderving of kwaliteitsverlies door een hoeveelheid regen van meer dan 50 mm in een etmaal (tussen 8.00 uur en de daaropvolgende 24 uur) of 60 mm in 2 opeenvolgende etmalen (tussen 8.00 uur en de daaropvolgende 48 uur). Het KNMI bevestigt de neerslaghoeveelheid.

  • De verwachte financiële opbrengst van het gewasperceel is zonder extra bemesting minimaal 25% lager.

  • De neerslag en opbrengstderving moet door een geregistreerd schade-expert in een rapport bevestigd worden. In het rapport is ook de ligging en oppervlakte van het gewasperceel vastgelegd. Het rapport moet bewaard worden in de administratie.

  • De herstelbemesting geldt alleen voor bouwland.

  • Er mag maximaal 25 % van de vastgestelde hoeveelheid stikstof per gewasperceel extra gebruikt worden.

  • De extra hoeveelheid stikstof mag alleen in de vorm van kunstmest (anorganische meststoffen) gegeven worden.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Stikstofherstelbemesting na extreme neerslag

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief