Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Stimuleringsregeling voor monomestvergisters aangekondigd

Woensdag 05 oktober 2016

De minister van Economische Zaken heeft in het kader van de hernieuwbare energiedoelstelling in 2020 aangekondigd voornemens te zijn begin 2017 eenmalig een stimuleringsregeling open te stellen voor monomestvergisters op boerderijschaal. Hiervoor wordt een budget van € 150 miljoen beschikbaar gesteld.


Monomestvergisting is een techniek waarbij mest zo snel mogelijk in een verwarmde silo wordt gebracht. Het vergistingsproces wordt door bacteriën in de silo voortgezet. Het hierbij vrijkomende methaan wordt afgevangen en omgezet in energie. De vergiste mest (digestaat) bevat nog dezelfde mineralen als de ingaande mest en moet als mest worden afgezet. Een belangrijk verschil met co-vergisting is dat bij co-vergisting producten worden toegevoegd, waardoor de hoeveelheid mest toeneemt. Dit is niet het geval bij monomestvergisting. Voordeel van monomestvergisting is verder dat de uitstoot van methaan (een sterk broeikasgas) wordt gereduceerd.


Monomestvergisting wordt echter nog nauwelijks toegepast vanwege de hoge kostprijs. Door deze techniek te stimuleren wil het ministerie het aantal installaties vergroten, waardoor de kostprijs zal dalen.


Belangrijke voorwaarden zijn:  • De maximale installatiegrootte bedraagt 300 kW.

  • De regeling zal de vorm van een tender hebben. Rangschikking vindt uitsluitend plaats op prijs en kent een maximum basisbedrag van 12,5 cent per kWh.

  • De productie-installatie moet binnen twee jaar in gebruik worden genomen.

  • Het is mogelijk een aanvraag in te dienen zonder opgave van locatie en/of vergunningen. Om het risico op niet-realisatie te verminderen, is men een boete verschuldigd bij niet-tijdige realisatie.

  • De inputstroom van de vergister mag uitsluitend uit dierlijke mest bestaan.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Stimuleringsregeling voor monomestvergisters aangekondigd

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief