Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Stoppen met uw bedrijf? Regel het op tijd!

Woensdag 20 mei 2015

Binnen het Kenniscentrum Innovatie & Business van de Hogeschool Utrecht is afgelopen maand een onderzoek verschenen over ‘opvolging’ en ‘beëindiging’ van MKB bedrijven. Daaruit blijkt dat het vaak mis gaat aan het einde van de ondernemerscarriëre. Want in het overgrote deel van de gevallen krijgt de verkopende ondernemer de deksel op de neus. De verwachte bedrijfsverkoop gaat niet door. Volgens de onderzoekers heeft dit alleen al afgelopen jaar geleid tot een banenverlies van maar liefst 120.000 banen. De omzetderving is al even indrukwekkend, maar liefst 12 miljard euro.

Hoofdoorzaak van dit overnameprobleem is het gebrek aan financiering. Ook de termijn die gemoeid is met verkoop werkt in het nadeel van veel oudere ondernemers.

Met een nieuwe campagne wil MKB-Nederland de oudere MKB-ondernemer stimuleren om op tijd na te gaan denken over verkoop of bedrijfsbeëindiging. Volgens onderzoeksgegevens zullen zo’n 27.000 ondernemers de komende twee jaar op zoek gaan naar een opvolger.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief