Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Stoppersregeling alleen voor stoppers

Woensdag 25 mei 2016

Alle varkens- en pluimveehouders moeten voldoen aan het Besluit huisvesting. In het Actieplan Ammoniak Veehouderij is een uitzondering gemaakt voor veehouders die willen stoppen voor 1 januari 2020. Voorwaarde is wel dat zij met andere maatregelen een even grote emissiereductie realiseren als wanneer emissiearme stalsystemen zouden worden toegepast om aan de emissie-eisen van het Besluit huisvesting te voldoen. Het aantal dieren mag niet uitgebreid worden binnen deze stoppersregeling.


Voor bedrijven die meedoen aan deze regeling bestaat wel de mogelijkheid om het bedrijf na 1 januari 2020 voort te zetten of al op een eerder moment uit te breiden, mits men dan meteen voldoet aan de maximale emissiewaarden met behulp van emissiearme technieken.


Onlangs heeft de Raad van State geoordeeld dat een bedrijf dat een vergunning aanvraagt voor een uitbreiding vanaf dat moment geen stoppend bedrijf meer is en dus niet meer onder de stoppersregeling kan vallen. Het betreffende bedrijf was al geruime tijd bezig een vergunning te verkrijgen voor een uitbreiding. De milieuvereniging MOB verzocht de gemeente handhavend op te treden wegens overtreding van het Besluit huisvesting. Volgens de rechter betekende het feit dat de gemeente wou meewerken aan de uitbreiding niet dat zij niet handhavend hoefde op te treden. Dit betekende dat de bestaande stallen per direct aangepast moesten worden.


Hebt u een beroep gedaan op de stoppersregeling en wilt u alsnog doorgaan of zelfs uitbreiden met varkens of pluimvee, dan moet u er rekening mee houden dat de bestaande stallen aangepast moeten worden na het aanvragen van een nieuwe vergunning.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Stoppersregeling alleen voor stoppers

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief