Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Stoppersregeling alleen voor stoppers

Woensdag 25 mei 2016

Alle varkens- en pluimveehouders moeten voldoen aan het Besluit huisvesting. In het Actieplan Ammoniak Veehouderij is een uitzondering gemaakt voor veehouders die willen stoppen voor 1 januari 2020. Voorwaarde is wel dat zij met andere maatregelen een even grote emissiereductie realiseren als wanneer emissiearme stalsystemen zouden worden toegepast om aan de emissie-eisen van het Besluit huisvesting te voldoen. Het aantal dieren mag niet uitgebreid worden binnen deze stoppersregeling.


Voor bedrijven die meedoen aan deze regeling bestaat wel de mogelijkheid om het bedrijf na 1 januari 2020 voort te zetten of al op een eerder moment uit te breiden, mits men dan meteen voldoet aan de maximale emissiewaarden met behulp van emissiearme technieken.


Onlangs heeft de Raad van State geoordeeld dat een bedrijf dat een vergunning aanvraagt voor een uitbreiding vanaf dat moment geen stoppend bedrijf meer is en dus niet meer onder de stoppersregeling kan vallen. Het betreffende bedrijf was al geruime tijd bezig een vergunning te verkrijgen voor een uitbreiding. De milieuvereniging MOB verzocht de gemeente handhavend op te treden wegens overtreding van het Besluit huisvesting. Volgens de rechter betekende het feit dat de gemeente wou meewerken aan de uitbreiding niet dat zij niet handhavend hoefde op te treden. Dit betekende dat de bestaande stallen per direct aangepast moesten worden.


Hebt u een beroep gedaan op de stoppersregeling en wilt u alsnog doorgaan of zelfs uitbreiden met varkens of pluimvee, dan moet u er rekening mee houden dat de bestaande stallen aangepast moeten worden na het aanvragen van een nieuwe vergunning.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Stoppersregeling alleen voor stoppers

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief