Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Strengere antibioticaregels voor konijnenhouderij

Donderdag 05 november 2015

Uit de vrijwillige registratie in de antibioticawijzer konijnenhouderij is gebleken dat het antibioticumgebruik in deze sector hoog is. Er is daarom besloten dat voor konijnenhouders vanaf 1 januari 2016 strengere antibioticaregels gaan gelden. Voor varkens, vleeskalveren, melkrundvee en vleeskuikens gelden al vergelijkbare regels.


Houders met meer dan 250 konijnen mogen vanaf 1 januari 2016 zelf antibiotica toedienen en afgeleverd krijgen door de dierenarts, onder strenge voorwaarden. Van deze uitzonderingsmogelijkheid kan alleen gebruik gemaakt worden wanneer dierhouder en dierenarts zich houden aan in de Regeling diergeneesmiddelen gestelde voorwaarden. Dit betreft onder meer: het afsluiten van een één-op-één-overeenkomst tussen dierhouder en dierenarts, regelmatig bedrijfsbezoek door de dierenarts (tweemaal per kwartaal) en het opstellen van een bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan. Tevens worden konijnenhouders en dierenartsen verplicht om het antibioticagebruik te registreren.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Strengere antibioticaregels voor konijnenhouderij

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief