Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Strengere eisen gebruik gewasbeschermingsmiddelen per 1 januari

Woensdag 06 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 gelden strengere regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten. Dit betreft regels voor de driftreductie en de teeltvrije zones.

Driftreductie
Er moeten maatregelen worden genomen om de drift van gewasbeschermingsmiddelen met 75% te beperken. Deze driftreductie moet voortaan op het gehele perceel worden gerealiseerd, ongeacht de afstand tot het oppervlaktewaterlichaam. De toepasser van gewasbeschermingsmiddelen zal de emissiereductie moeten bewijzen. Een lijst met een indeling van spuittechnieken in driftreductieklassen is te vinden op de website van de Helpdesk Water.

Overgangstermijn driftreductie
Voor enkele situaties geldt een overgangstermijn tot 2021:  • voor de teelt van hoge laanbomen;

  • voor de teelt van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten waarbij een teeltvrije zone van drie meter wordt gehanteerd, en:

    • langs het oppervlaktewater een vanggewas is geplaatst;

    • of, gebruik wordt gemaakt van een tunnelspuit.

Teeltvrije zone
Om het naastgelegen oppervlaktewater te beschermen, moet een teeltvrije zone worden toegepast. De teeltvrije zone voor de teelt van gras, graszaad en granen wordt verbreed van 25 centimeter naar 50 centimeter. Voor andere gewassen kan een bredere zone gelden. Bij toepassing van een driftreductie van 90% in plaats van de minimaal voorgeschreven 75%, is het in een aantal gevallen mogelijk om deze teeltvrije zone te verkleinen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Strengere eisen gebruik gewasbeschermingsmiddelen per 1 januari

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief