Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Strengere eisen gebruik gewasbeschermingsmiddelen per 1 januari

Woensdag 06 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 gelden strengere regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten. Dit betreft regels voor de driftreductie en de teeltvrije zones.

Driftreductie
Er moeten maatregelen worden genomen om de drift van gewasbeschermingsmiddelen met 75% te beperken. Deze driftreductie moet voortaan op het gehele perceel worden gerealiseerd, ongeacht de afstand tot het oppervlaktewaterlichaam. De toepasser van gewasbeschermingsmiddelen zal de emissiereductie moeten bewijzen. Een lijst met een indeling van spuittechnieken in driftreductieklassen is te vinden op de website van de Helpdesk Water.

Overgangstermijn driftreductie
Voor enkele situaties geldt een overgangstermijn tot 2021:  • voor de teelt van hoge laanbomen;

  • voor de teelt van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten waarbij een teeltvrije zone van drie meter wordt gehanteerd, en:

    • langs het oppervlaktewater een vanggewas is geplaatst;

    • of, gebruik wordt gemaakt van een tunnelspuit.

Teeltvrije zone
Om het naastgelegen oppervlaktewater te beschermen, moet een teeltvrije zone worden toegepast. De teeltvrije zone voor de teelt van gras, graszaad en granen wordt verbreed van 25 centimeter naar 50 centimeter. Voor andere gewassen kan een bredere zone gelden. Bij toepassing van een driftreductie van 90% in plaats van de minimaal voorgeschreven 75%, is het in een aantal gevallen mogelijk om deze teeltvrije zone te verkleinen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Strengere eisen gebruik gewasbeschermingsmiddelen per 1 januari

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief