Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Strengere fijnstofnormen voor veehouderijen

Donderdag 30 augustus 2018

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling luchtkwaliteit, welke tot 18 september 2018 ter consultatie ligt. Door de wijziging wordt bij veehouderijen in bepaalde gevallen een meer gedetailleerde cumulatieve berekening van de concentratie van fijnstof (PM10) verplicht. Belangrijkste doel is dat wordt tegengegaan dat pas uit de jaarlijkse monitoring in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) nieuwe knelpunten (overschrijdingen van de grenswaarden voor fijnstof) naar voren komen. De (beoogde) ingangsdatum is 1 januari 2019.

Meer gedetailleerde berekening
Om te voorkomen dat nieuwe overschrijdingen van de grenswaarde voor zwevende deeltjes (fijnstof) ontstaan, wordt voorgeschreven dat onder bepaalde omstandigheden bij het berekenen van de concentratie van zwevende deeltjes bij veehouderijen gebruik moet worden gemaakt van de kenmerken van de in de omgeving gelegen veehouderijen. Het gaat dan om veehouderijen met een grote uitstoot aan zwevende deeltjes of bij veehouderijen in gebieden met veel andere veehouderijen. De uitstoot van omliggende veehouderijen binnen een straal van 500 meter moet dan worden meegenomen.

Toepassing
De toepassing van een meer gedetailleerde cumulatieve berekening kan aan de orde zijn bij besluiten zoals het verlenen van een omgevingsvergunning milieu, een omgevingsvergunning beperkte milieutoets of een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan voor het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Strengere fijnstofnormen voor veehouderijen

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief