Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidie beveiliging agrarisch bedrijf

Dinsdag 02 juni 2015


Landbouwers worden steeds vaker geconfronteerd met inbraken, diefstal en ander ongewenst bezoek op hun bedrijf. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom een subsidieregeling ingesteld om agrarische ondernemers (SBI-code 0.1.1 t/m 0.1.5) te stimuleren om te investeren in de beveiliging van hun bedrijf. Daarbij moet gedacht worden aan maatregelen als voertuigbewaking, hang- en sluitwerk, een pinautomaat en opritverklikkers.

Beveiligingsscan
Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er eerst een gratis scan uitgevoerd worden door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Op basis van de beveiligingsmaatregelen die genoemd worden in het CCV-rapport kunnen beveiligingsproducten met subsidie aangeschaft worden bij de geselecteerde leveranciers.

Subsidie
Subsidie is alleen mogelijk op de in het CCV-rapport beschreven beveiligingsmaatregelen. De subsidie bedraagt 50% van het factuurbedrag (excl. btw) en geldt zolang er budget beschikbaar is. Per beveiligingsmaatregel geldt een maximaal subsidiebedrag:


 

Beveiligingsmaatregel
 


Maximaal subsidiebedrag
in euro'sOpritverklikker (zonder camera)


500


Camere bij opritverklikker


750


Camerasysteem


600


Dieseltank alarm


600


Kluis


400


Hang- en sluitwerk


800


Track en Trace voertuigbeveiliging


600
De subsidie wordt binnen twee weken na de goedkeuring van de aanvraag uitgekeerd. LTO-leden krijgen daarnaast nog een ledenvoordeel op de diverse beveiligingsmaatregelen.

Aanmelden
Het aanmelden voor de scan is mogelijk via de website: www.ltoledenvoordeel.nl/beveiliging.

Ter informatie
Deze informatie is gebaseerd op informatie op de website www.ltoledenvoordeel.nl/beveiliging.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidie beveiliging agrarisch bedrijf

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief