Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidie verwijdering asbestdaken

Dinsdag 25 juli 2017

Asbestdaken moeten in 2024 verwijderd zijn. Sinds 1 januari 2016 kan diegene voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt, hiervoor subsidie aanvragen. Dit kunnen particulieren, (agrarische) ondernemers en overheidsinstanties zijn. De aanvraag voor subsidie moet binnen zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak digitaal ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2, met een maximum van € 25.000 per adres. Belangrijke voorwaarde is dat de asbestverwijdering gebeurt door een gecertificeerd bedrijf.


In de subsidieregeling zijn onlangs twee wijzigingen aangebracht.

Eén adres per aanvraag
Voor elk te saneren object met een eigen adres (d.w.z. een aparte nummer- of letteraanduiding) moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend.

Vervallen minimale omvang geïnventariseerd asbestdak
De voorwaarde dat de omvang van het geïnventariseerde asbestdak groter is dan 35 m2 komt te vervallen. Daardoor komen alle saneringen, ongeacht de omvang, in aanmerking voor subsidie. In sommige gevallen geldt op grond van andere regelgeving dat voor de verwijdering van kleine oppervlaktes geen professioneel, gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verplicht is. Voor de subsidieregeling blijft echter de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd.

Geen overgangsrecht
De gewijzigde regeling kent geen overgangsrecht. Dit betekent dat de wijziging van toepassing is op alle besluiten die na inwerkingtreding worden genomen. Dit betreft ook besluiten waarvoor reeds een aanvraag is ingediend en beslissingen op bezwaar tegen besluiten die zijn vastgesteld voor inwerkingtreding van deze wijziging.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidie verwijdering asbestdaken

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief