Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidie verwijdering asbestdaken

Dinsdag 25 juli 2017

Asbestdaken moeten in 2024 verwijderd zijn. Sinds 1 januari 2016 kan diegene voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt, hiervoor subsidie aanvragen. Dit kunnen particulieren, (agrarische) ondernemers en overheidsinstanties zijn. De aanvraag voor subsidie moet binnen zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak digitaal ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2, met een maximum van € 25.000 per adres. Belangrijke voorwaarde is dat de asbestverwijdering gebeurt door een gecertificeerd bedrijf.


In de subsidieregeling zijn onlangs twee wijzigingen aangebracht.

Eén adres per aanvraag
Voor elk te saneren object met een eigen adres (d.w.z. een aparte nummer- of letteraanduiding) moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend.

Vervallen minimale omvang geïnventariseerd asbestdak
De voorwaarde dat de omvang van het geïnventariseerde asbestdak groter is dan 35 m2 komt te vervallen. Daardoor komen alle saneringen, ongeacht de omvang, in aanmerking voor subsidie. In sommige gevallen geldt op grond van andere regelgeving dat voor de verwijdering van kleine oppervlaktes geen professioneel, gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verplicht is. Voor de subsidieregeling blijft echter de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd.

Geen overgangsrecht
De gewijzigde regeling kent geen overgangsrecht. Dit betekent dat de wijziging van toepassing is op alle besluiten die na inwerkingtreding worden genomen. Dit betreft ook besluiten waarvoor reeds een aanvraag is ingediend en beslissingen op bezwaar tegen besluiten die zijn vastgesteld voor inwerkingtreding van deze wijziging.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidie verwijdering asbestdaken

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief