Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidie voor investeringen in energie glastuinbouw

Dinsdag 17 mei 2016

Glastuinbouwers kunnen met de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2016 investeren in milieuvriendelijke maatregelen. Voorheen viel deze regeling onder twee subsidies: Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen (IMM) en Investeringsregeling energiebesparing (IRE).


Subsidiabele investeringen
Voor de volgende investeringen is subsidie mogelijk: • tweede energiescherm

 • verticale ventilatoren

 • diffuus glas met antireflectiecoating

 • aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster

 • aansluiting op een biogas of koolstofdioxydenetwerk of –cluster

 • biomassaketel of –kachelDe subsidie wordt alléén verstrekt voor de kosten (exclusief btw) die men heeft gemaakt voor de aanschaf van nieuwe machines en apparatuur. Installatiekosten komen niet voor subsidie in aanmerking.


Voorwaarden
Voor de regeling gelden de volgende voorwaarden: • De investering moet uitgevoerd worden in Nederland.

 • Men heeft voor de aanvraag een overeenkomst afgesloten met de leverancier. Er is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval de subsidie niet toegekend wordt.

 • Om te voorkomen dat de subsidie een prijsopdrijvend effect zal hebben, moet de marktconformiteit van de kosten aangetoond worden.

 • De investering mag niet in strijd zijn met de EU-wetgeving en de nationale milieubeschermingswetgeving.

 • Indien men tevens subsidie ontvangt via een andere regeling, bedraagt de subsidie nooit meer dan men via deze regeling of de Europese steunkaders kan ontvangen.

 • Voor een tweede energiescherm, diffuus glas en een biomassaketel gelden nog aanvullende voorwaarden.Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag moet minimaal € 5.000 bedragen. Er geldt een maximaal subsidiebedrag per investering.


Aanvragen
De subsidieregeling is opengesteld in de periode 1 juli tot en met 1 oktober. Aanvragen moeten ingediend worden via het eLoket op mijn.rvo.nl.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidie voor investeringen in energie glastuinbouw

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief