Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidie voor investeringen in energie glastuinbouw

Dinsdag 17 mei 2016

Glastuinbouwers kunnen met de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2016 investeren in milieuvriendelijke maatregelen. Voorheen viel deze regeling onder twee subsidies: Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen (IMM) en Investeringsregeling energiebesparing (IRE).


Subsidiabele investeringen
Voor de volgende investeringen is subsidie mogelijk: • tweede energiescherm

 • verticale ventilatoren

 • diffuus glas met antireflectiecoating

 • aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster

 • aansluiting op een biogas of koolstofdioxydenetwerk of –cluster

 • biomassaketel of –kachelDe subsidie wordt alléén verstrekt voor de kosten (exclusief btw) die men heeft gemaakt voor de aanschaf van nieuwe machines en apparatuur. Installatiekosten komen niet voor subsidie in aanmerking.


Voorwaarden
Voor de regeling gelden de volgende voorwaarden: • De investering moet uitgevoerd worden in Nederland.

 • Men heeft voor de aanvraag een overeenkomst afgesloten met de leverancier. Er is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval de subsidie niet toegekend wordt.

 • Om te voorkomen dat de subsidie een prijsopdrijvend effect zal hebben, moet de marktconformiteit van de kosten aangetoond worden.

 • De investering mag niet in strijd zijn met de EU-wetgeving en de nationale milieubeschermingswetgeving.

 • Indien men tevens subsidie ontvangt via een andere regeling, bedraagt de subsidie nooit meer dan men via deze regeling of de Europese steunkaders kan ontvangen.

 • Voor een tweede energiescherm, diffuus glas en een biomassaketel gelden nog aanvullende voorwaarden.Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag moet minimaal € 5.000 bedragen. Er geldt een maximaal subsidiebedrag per investering.


Aanvragen
De subsidieregeling is opengesteld in de periode 1 juli tot en met 1 oktober. Aanvragen moeten ingediend worden via het eLoket op mijn.rvo.nl.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidie voor investeringen in energie glastuinbouw

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief