Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidie voor monomestvergisting

Donderdag 29 juni 2017

De subsidieregeling SDE+ wordt in de periode 4 t/m 27 juli eenmalig opengesteld voor kleinschalige monomestvergisters. Het Ministerie van Economische Zaken stelt daarvoor een budget van € 150 miljoen beschikbaar. Subsidie is mogelijk voor installaties met een vermogen tot 400 kW. De inputstroom voor de installatie mag uitsluitend bestaan uit dierlijke mest.

Aanvragen en rangschikking
Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend via www.rvo.nl. Bij de aanvraag moet een haalbaarheidsstudie gevoegd worden. De verdeling van de subsidie gebeurt op basis van het tendersysteem: de aanvrager met de laagste kostprijs per kWh wordt het hoogst gerangschikt.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt ten hoogste het verschil tussen het tenderbedrag (inschrijfbedrag) en de basisenergieprijs, vermenigvuldigd met het in de beschikking tot subsidieverlening bepaald maximum aantal kWh voor de gehele periode waarover subsidie wordt verstrekt. De basisenergieprijs bedraagt € 0,015 per kWh voor installaties die hernieuwbaar gas produceren en € 0,030 per kWh voor installaties die hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte produceren.

Uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie
De subsidie wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat een bankgarantie wordt overlegd en een uitvoeringsovereenkomst wordt ondertekend. Daarmee worden zekerheden ingebouwd dat de installatie tijdig wordt gerealiseerd. De bankgarantie en de uitvoeringsovereenkomst hoeven niet afgegeven te worden, indien bij de aanvraag de locatie wordt opgegeven en de vergunningen worden bijgevoegd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidie voor monomestvergisting

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief