Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Subsidie voor monomestvergisting

Donderdag 29 juni 2017

De subsidieregeling SDE+ wordt in de periode 4 t/m 27 juli eenmalig opengesteld voor kleinschalige monomestvergisters. Het Ministerie van Economische Zaken stelt daarvoor een budget van € 150 miljoen beschikbaar. Subsidie is mogelijk voor installaties met een vermogen tot 400 kW. De inputstroom voor de installatie mag uitsluitend bestaan uit dierlijke mest.

Aanvragen en rangschikking
Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend via www.rvo.nl. Bij de aanvraag moet een haalbaarheidsstudie gevoegd worden. De verdeling van de subsidie gebeurt op basis van het tendersysteem: de aanvrager met de laagste kostprijs per kWh wordt het hoogst gerangschikt.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt ten hoogste het verschil tussen het tenderbedrag (inschrijfbedrag) en de basisenergieprijs, vermenigvuldigd met het in de beschikking tot subsidieverlening bepaald maximum aantal kWh voor de gehele periode waarover subsidie wordt verstrekt. De basisenergieprijs bedraagt € 0,015 per kWh voor installaties die hernieuwbaar gas produceren en € 0,030 per kWh voor installaties die hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte produceren.

Uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie
De subsidie wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat een bankgarantie wordt overlegd en een uitvoeringsovereenkomst wordt ondertekend. Daarmee worden zekerheden ingebouwd dat de installatie tijdig wordt gerealiseerd. De bankgarantie en de uitvoeringsovereenkomst hoeven niet afgegeven te worden, indien bij de aanvraag de locatie wordt opgegeven en de vergunningen worden bijgevoegd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Subsidie voor monomestvergisting

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief